Show simple item record

dc.contributor.authorWielkiewicz-Jałmużna, Dorota
dc.date.accessioned2015-10-09T13:29:43Z
dc.date.available2015-10-09T13:29:43Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12340
dc.description.abstractKształcenie cudzoziemców jest zjawiskiem występującym w ponad 30 państwach współczesnego świata. Czołówkę tworzą Stany Zjednoczone, Anglia, Francja, Niemcy, Włochy. W ostatnich latach o dołączenie do niej usilnie starała się Japonia. Różnice w przygotowaniu merytorycznym cudzoziemców do studiów wyższych, wynikające z odmiennego programu nauczania i poziomu szkolnictwa średniego w krajach macierzystych obcokrajowców, wraz z trudnościami związanymi z pobieraniem nauki w języku obcym są ważnym elementem, rzutującym na efektywność całego procesu nauczania cudzoziemców w Polsce. SJPdC Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) jest najstarszą placówką tego typu w Polsce. Działa od 1952 r., kiedy to Polska odpowiedziała pozytywnie na apel Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i innych organizacji międzynarodowych o pomoc edukacyjną dla krajów rozwijających się i podpisała wiele międzynarodowych umów o pomocy edukacyjnej.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Germanica;15
dc.subjectkształcenie cudzoziemców w Polscepl_PL
dc.subjectStudium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzipl_PL
dc.subjectnauczanie języka polskiego cudzoziemcówpl_PL
dc.subjecttechniki glottodydaktycznepl_PL
dc.titleStudium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1952-2002pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Dorota Wielkiewicz-Jałmużna, 2008pl_PL
dc.page.number125pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record