Show simple item record

dc.contributor.authorIwińska-Knop, Krystyna
dc.date.accessioned2015-10-15T05:56:39Z
dc.date.available2015-10-15T05:56:39Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12479
dc.description.abstractCelem artykułu jest próba oceny funkcjonowania kanałów dystrybucji produktów konsumpcyjnych oraz strumieni przepływów tych kanałów a w szczególności strumienia informacji, negocjacji i fizycznego ruchu produktów. Jego tezą stanowi stwierdzenie, iż zunifikowany charakter kanałów dystrybucji utrudnia zdolności dostosowawcze tych kanałów do potrzeb wynikających z cech produktu i segmentu obsługiwanego rynku. Pod uwagę wzięto rynek odzieżowy. Rozważanie oparto o badania przeprowadzone w 8 przedsiębiorstwach produkcyjnych o zróżnicowanej strukturze asortymentowej, sformułowano zasady, którym powinna odpowiadać struktura kanałów rynkowych na omawianym rynku oraz wnioski odnoszące się do zwiększenia możliwości wykorzystania kanałów dystrybucji w strategii przedsiębiorstw.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;17
dc.titleConditions of Utilization of Distribution Channels in the Company Strategy (Case Study of the Clothing Market)pl_PL
dc.title.alternativeWarunki wykorzystania kanałów dystrybucji w strategii przedsiębiorstwa na przykładzie rynku odzieżowegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.page.number299-308pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstitute of Marketing, University of Łódź (Poland)pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record