Show simple item record

dc.contributor.authorZrobek, Janusz
dc.date.accessioned2015-10-15T06:25:16Z
dc.date.available2015-10-15T06:25:16Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12495
dc.description.abstractOdmienność przestrzennych warunków działalności handlu wiejskiego zmusza do szukania możliwości wykazania zróżnicowania obszarów wiejskich w zakresie potrzeb ich mieszkańców w odniesieniu do obsługi handlowej. W celu ukazania dywersyfikacji wsi w tym zakresie wykorzystano typologię obszarów wiejskich opartą o główne funkcje gospodarcze. Założono, że w zależności od kombinacji podstawowych funkcji gospodarczych w danym regionie tj. produkcji rolniczej, oddziaływania przemysłu oraz walorów turystycznych, różne są potrzeby mieszkańców kształtujące się pod wpływem powiązań i sprzężeń zwrotnych zachodzących pomiędzy różnymi funkcjami. Określenie segmentacji zapotrzebowania z punktu widzenia istniejących współzależności między ekonomiką regionu a rozwojem handlu posłuży ustaleniu kierunków dalszego rozwoju organizacji zaopatrzenia terenów wiejskich, wypracowaniu strategii działania opartej na stopniu rozwoju i zróżnicowania zapotrzebowania mieszkańców wsi.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;17
dc.titleTypology of Rural Areas as one of Prerequisites Determining Organization of Supplypl_PL
dc.title.alternativeTypologia obszarów wiejskich jako jedna z przesłanek organizacji zaopatrzeniapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.page.number325-334pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstitute of Marketing, University of Łódź (Poland)pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record