THE PROPERTIES OF ELECTROLYTE SOLUTIONS IN NONAQUEOUS AND MIXED SOLVENTS
Stefania Taniewska-Osińska, Henryk Piekarski


    KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Zdzisław Kłapciński, Wacław Piotrowski (redaktor naczelny), Krystyna Urbanowicz

    REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA CHIMICA Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

    Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions