OCHRONA ENZYMATYCZNA BŁON ERYTROCYTARNYCH PRZED WOLNYMI RODNIKAMI
Zofia Jóźwiak


  KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO „FOLIA SOCIOLOGICA” Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Tadeusz Jaskuła, Wacław Baranowski (przewodniczący), Krystyna Urbanowicz

  REDAKCJA WYDAWNICTW Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biochemica et Biophysica Wanda Layko, Wirgilisz Duda

  REDAKTOR ZESZYTU Wanda Layko

  RECENZENT ZESZYTU Włodzimierz Korohoda

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Jadwiga Pawlak

  Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions