SPIS TREŚCI

Wstęp
Beata Grochala, Magdalena Wojenka-Karasek

TEKSTY MEDIALNE

1. Nagłówki prasowe w glottodydaktyce. Frazeologia
Bożena Ostromęcka-Frączak
2. O tekstach prasowych osób dwujęzycznych. Słownictwo i frazematyka
Maria Witkowska-Gutkowska
3. Prasa kobieca jako pomoc dydaktyczna na przykładzie kursów dla żon żołnierzy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie
Magdalena Kobus
4. Czytanie hipertekstu przez uczących się języka polskiego jako obcego – badania pilotażowe
Dominika Bucko
5. Teksty internetowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym
Ewa Sabela
6. Tekst – sytuacja – kontekst w dyskusji
Edyta Pałuszyńska
7. Tekst reklamy na lekcji języka polskiego jako obcego
Marta Skura
8. Co słychać w słuchowisku, czyli o technikach pracy z teatrem wyobraźni na zajęciach języka polskiego jako obcego
Anna Trębska-Kerntopf

TEKSTY KULTURY

9. Nazwa własna jako tekst kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Beata Afeltowicz
10. Kultura jako czynnik motywujący do nauki języka polskiego amerykańskich studentów o polskim pochodzeniu
Iwona Dembowska-Wosik
11. Scenariusze i listy dialogowe „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego jako teksty kultury na zajęciach z cudzoziemcami
Mirosław Jelonkiewicz
12. Jan Paweł II jako temat kulturowy
Grażyna Zarzycka

TEKSTY A LITERATURA

13. Wykorzystanie tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego (motywy i oczekiwania studentów)
Tamara Czerkies
14. Współczesny tekst literacki jako źródło polskiej frazeologii potocznej na zajęciach z języka polskiego jako obcego
Julia Dilna
15. W soczewce wiersza. Poezja w nauczaniu leksyki
Wiola Próchniak
16. Teksty-preteksty, czyli „poezja gramatyki i gramatyka poezji” na lekcjach języka polskiego jako obcego
Alicja Skalska, Iwona Słaby-Góral
17. Recepcja tekstu literackiego w procesie glottodydaktycznym
Natalia Tsai
18. Wyobrażenia o polskiej przeszłości w literaturze dwudziestolecia międzywojennego i w literaturze współczesnej
Andrzej Zieniewicz

TEKSTY A LEKSYKA

19. „Świetności mowy ojczystej w kieliszku odbite”, czyli o alkoholu po polsku
Anna Domańska
20. Słowa z obszarów tabuizowanych w świadomości cudzoziemców uczących się języka polskiego
Marta Gołębiowska, Justyna Janus-Konarska
21. Tematy tabu w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Piotr Kajak
22. Podstawy etykiety językowej w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego
Maria Magdalena Nowakowska
23. Wzory grzecznościowe w podręczniku do nauki języka polskiego jako obcego „Hurra!!! Po polsku 1”
Emilia Sztabnicka
24. Wszystkiego najlepszego i połamania czego?
Agnieszka Stryjecka
25. Teksty w nauczaniu Ukraińców łączliwości leksykalno-semantycznej czasowników polskich
Ałła Krawczuk
26. Internacjonalizmy i inne zapożyczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Kamil Szafraniec

TEKSTY A GRAMATYKA

27. Błędy interferencyjne w pracach pisemnych Słoweńców uczących się języka polskiego jako obcego
Katarzyna Bednarska
28. Problemy fonetyczne Słoweńców uczących się języka polskiego
Maria Wtorkowska
29. Ćwiczenia komunikacyjne a nauczanie fonetyki języka polskiego jako obcego
Michalina Biernacka
30. Mów do mnie kotku…, czyli o uczuciach po polsku i po słoweńsku
Zuzanna Krystyna Kobos
31. „Kotuś, pieseczek, chrabąszczyk, myszka…” – „Spis” Tadeusza Chyły jako (pre)tekst do rozważań o konieczności nauczania obcokrajowców słowotwórstwa języka polskiego
Marcin Maciołek
32. Osobliwości składni rządu w tekstach ukraińskich studentów polonistów
Oksana Ohorilko
33. Wariacje na temat dialogu, czyli co można zrobić z tekstem w grupie średnio zaawansowanej językowo na zajęciach z języka polskiego jako obcego
Iwona Słaby-Góral
34. Błędy szyku zdania popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego
Magdalena Stasieczek-Górna
35. Postać bezokolicznika a odmiana czasownika w czasie przeszłym
Wiesław Tomasz Stefańczyk

TEKSTY A JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA

36. Problematyka wizerunkowego modelowania polskości w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego – między obrazem a tekstem
Miłosz Babecki, Maria Rółkowska
37. Obraz Polski i Polaków w najnowszych filmach polskich i możliwość ich wykorzystania w edukacji kulturowej cudzoziemców
Joanna Prędota
38. Obraz polskiej rodziny w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
Aneta Strzelecka
39. Nie taki cudzoziemiec straszny… – obraz cudzoziemca wśród studentów polonistyki
Beata Grochala, Magdalena Wojenka-Karasek

TEKSTY A UCZEŃ I NAUCZYCIEL

40. Zindywidualizowana metoda komunikacyjna nauczania języków słowiańskich a nauczanie języka polskiego jako obcego
Danuta Gałyga
41. Rola wypracowań dzieci polskiego pochodzenia w badaniach nad stopniem opanowania języka
Anna Czeniek
42. Rola tekstu w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym
Halina Palianowa, Helena Borysiewicz
43. Teksty mówione w rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu. Próba charakterystyki
Adriana Prizel-Kani
44. Transkrypcja tekstów pisanych przez cudzoziemców na potrzeby korpusu uczniowskiego
Grzegorz Rudziński
45. Tłumaczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Anna Dunin-Dudkowska
46. Prezentacje multimedialne jako metoda kształcenia umiejętności budowania tekstów mówionych wśród studentów japońskich
Barbara Morcinek
47. Sposoby formułowania tekstów poleceń w ćwiczeniach reprezentujących podejście ludyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Bartosz Jałoszyński
48. Rola komentarza lektorskiego jako tekstu podstawowego w nauczaniu obcokrajowców
Kamila Sokołowska

RECENZJE

49. Przemysław Gębala, Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, ss. 200
Bożena Ostromęcka-Frączak
50. Iwona Janowska, Planowanie lekcji języka polskiego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010, ss. 191
Grzegorz Rudziński
51. Piotr Garncarek, Nie licz na liczebnik. Materiały do nauczania języka polskiego jako obcego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, ss. 191
Maria Witkowska-Gutkowska
52. Urszula Dobesz, Kathrin Hänel, Agnieszka Korman, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna Żurek, ABC Polnisch, red. Anna Dąbrowska, Kinga Hartmann, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2009; ABC Polnisch. Lehrbuch, ss. 223 + 2 CD; ABC Polnisch. Arbeitshieft, ss. 194 + 1 CD; ABC Polnisch. Lernspiele, ss. 71; ABC Polnisch. Lehrerhandbuch, ss. 47
Grażyna Zarzycka
53. Barbara Kryžan-Stanojević, Ivana Maslač, Jolanta Sychowska-Kavedžija, Dominika Kaniecka, Učimo poljski. Poljski pravopis za početnike, FF-Press, Zagrzeb 2008, ss. 157
Maria Wtorkowska

Recent Submissions

View more