Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

  • Trudności zachodnich wypraw Belizariusza 

    Krupczyński, Piotr (Uniwersytet Łódzki, 1981)
    The three Belisarius campaigns to the west (to Africa in 533-534 and to Italy in 535-540 and 544-549) are the subject of this study. The basic problem of this dissertation limits itself into the questions: Why did each ...