Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

  • Gazeta „Rozwój" (1897—1915). Studium źródłoznawcze 

    Chańko, Jan (Uniwersytet Łódzki, 1982)
    Rozprawa niniejsza sianowi opracowanie z zakresu prasoznawstwa jako nauki pomocniczej historii nowożytnej i najnowszej, a jej celem jest charakterystyka przydatności źródłowej łódzkiego dziennika "Rozwój". Właśnie ...