Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Bizancjum a Kuria Rzymska w okresie unii lyońskiej (1274-1282) 

  Evert-Kappesowa, Halina (Uniwersytet Łódzki, 1983)
  Cette soi-disant union, conclue à Lyon après de longues et laborieuses negotiations, était basée sur une conversion toute personelle de l'empereur Michel VIII qui, mû par des raisons purement politiques, cherchait la ...
 • La ville de Lyon et le concile 

  Fédou, René (Uniwersytet Łódzki, 1983)
  W swoim artykule autor rozpatruje dwa zagadnienia: 1) dlaczego właśnie Lyon został wyznaczony przez papieża Grzegorza X jako miejsce mającego się odbyć soboru oraz 2) jakie były warunki przyjęcia przez miasto przybyłych ...
 • Litwa i Litwini w świadomości społeczeństwa polskiego w wiekach średnich 

  Janik, Ireneusz (Uniwersytet Łódzki, 1983)
  Польское общество бляхе познакомилось о литовцами только в XIII столетии и в начале способ их определения в значительной мере зависел от более раннего знакомства о племенами Пруссов я Ядьвенгов. Своеобразие народа, ...
 • Poglądy na historiografię i dzieje Polski feudalnej w publicystycznej działalności Henryka Sienkiewicza (1872-1882) 

  Krakowski, Stefan (Uniwersytet Łódzki, 1983)
  Опираясь на высказывания Генриха Сенкевича, заключённые в его рецензиях, очерках и поыетках из исторических книг и литературных произведений исторического содержания (свыше 30 обширных рецензий и очерков из исторических ...
 • W sprawie najazdu litewskiego na ziemię łęczycką w 1350 r. 

  Nowak, Tadeusz ORCID (Uniwersytet Łódzki, 1983)
  Настоящая статья представляет проблемы достоверности литовского вторжения на лэнчицкую землю 15 мая 1350 года. До настоящего времени в исторической литературе вышеупомянутый факт не вызывал сомнения, хотя некоторые ...