Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Extension of Kmenta's method for the estimation of the parameters of CES production function 

  Żółtowska, Elżbieta (Uniwersytet Łódzki, 1984)
  Artykuł zawiera analizę wybranych własności metody Kmenty estymacji parametrów funkcji produkcji typu CES, a w szczególności: 1) opis wyników estymatorów, które rzucają nowe światło na dokładność i efektywność tej metody ...
 • Some problems in residual analysis 

  Tomaszewicz, Andrzej; Al-Nassir, Abdul Majid H. (Uniwersytet Łódzki, 1984)
 • Lower bounds of a determinal efficiency measuге for 1-е estimators 

  Milo, Władysław; Wasilewski, Zbigniew (Uniwersytet Łódzki, 1984)
  Celem artykułu jest analiza przebiegu zmienności pięciu dolnych ograniczeń wyznacznikowej miary efektywności estymatora metody najmniejszych kwadratów parametrów ogólnego modelu liniowego z autokorelacją.
 • On biased regularizing estimators. Part I 

  Milo, Władysław (Uniwersytet Łódzkia, 1984)
  Celem artykułu jest przedstawienie: a) numerycznej analizy konsekwencji złego uwarunkowania macierzy X'X, b) propozycji definicji źle postawionych zadań estymacji parametrów ogólnych modeli liniowych, c) zunifikowanej ...
 • On ridge estimators of the parameter vector in the general linear model 

  Konarzewska, Iwona ORCID; Milo, Władysław (Uniwersytet Łódzki, 1984)
  Artykuł zawiera nowe wyniki analityczne dotyczące konsekwencji zastąpienia metody najmniejszych kwadratów Bₒ, predyktora Ŷ= XBₒ, wektora reszt E = Y - Ŷₒ przez ich grzbietowe analogony zarówno przy założeniu, gdy ...
 • Recursive formulae for runs distributions 

  Domański, Czesław; Tomaszewicz, Andrzej (Uniwersytet Łódzki, 1984)
  Rozważmy przestrzeń prób generowanych przez stacjonarny łańcuch Markowa o dwóch stanach A, B. Na tej przestrzeni można określić trójwymiarową, zmienną, losową (L, Sᴀ , Sʙ ), gdzie L oznacza liczbę serii, Sᴀ , Sʙ - ...
 • Evaluation of power of some linearity tests for econometric model with two explanatory Variables 

  Domański, Czesław; Markowski, Krzysztof; Tomaszewicz, Andrzej (Uniwersytet Łódzki, 1984)
  W artykule przedstawiona została propozycja metody testowania liniowości modelu ekonometrycznego z dwiema zmiennymi objaśniającymi. Rozważa się pięć wariantów testów serii odpowiadających pięciu różnym kryteriom porządkowania ...
 • Perface 

  Milo, Władysław; Welfe, Władysław (Uniwersytet Łódzki, 1984)