Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

40-LECIE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Materiały sesji naukowej Uniwersytetu Łódzkiego 25 V 1984
Redaktor zeszytu: Stefan Banasiak

Recent Submissions