Show simple item record

dc.contributor.authorOjrzyńska, Katarzyna
dc.date.accessioned2015-11-25T17:03:20Z
dc.date.available2015-11-25T17:03:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1427-9673
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/14434
dc.description.abstractCharakterystyczną cechą twórczości Samuela Becketta jest ukazanie postaci w końcowym etapie ich żyda. Pesymistyczna wizja nieuchronnego zbliżania się do śmierci naznaczona jest cierpieniem i fizycznym niszczeniem, które według irlandzkiego pisarza miało stanowić swoistą pokutę ludzkości za grzech narodzin. Czas wywiera zgubny wpływ na jednostki przedstawione w sztukach Becketta. Obarczone niedoskonałą powłoką cielesną, stanowiącą ich doczesne więzienie, starzejące się postaci ulegają stopniowej degradacji, co znajduje swoje wyraźne odzwierciedlenie także w ich cielesności, nękanej chorobami, niesprawnością, powolnym rozkładem i zatratą witalności. Niniejszy artykuł poddaje analizie problem utraty seksualności w całokształcie twórczości dramatycznej Becketta. Przekrojowy charakter pracy ma na celu wykazanie fundamentalnych różnic pomiędzy sposobami ukazania płci w wybranych dziełach Irlandczyka. Są one osadzone w dosyć stereotypowym postrzeganiu kobiet jako jednostek bardziej emocjonalnych oraz bliżej związanych z ideą prokreacji utożsamianą z mitem życiodajnej bogini matki, w przeciwieństwie do bardziej racjonalnych mężczyzn, w wielu przypadkach wyrażających hedonistyczne podejście do czynności seksualnych i wyrażających bardziej lub mniej świadomy lęk przed posiadaniem potomstwa. W artykule przedstawione zostały także konsekwencje wynikające z powyższych, przeciwstawnych koncepcji męskości i kobiecości, znajdujące swoje odzwierciedlenie zarówno w sztukach, jak i w filozofii Becketta.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica;8
dc.title“Dung? What would we want with a dung, at our time of life?” Lost Sexuality and the Issue of Procreation in Samuel Beckett’s Playspl_PL
dc.title.alternative„Nawóz?... Po co nawóz komuś w naszym wieku?” Utrata seksualności oraz zagadnienie prokreacji w sztukach Samuela Beckettapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[23]-30pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Department of Studies in Drama and Pre-1800 English Literaturepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record