Show simple item record

dc.contributor.authorSmoluk, Marek
dc.date.accessioned2015-11-25T17:13:22Z
dc.date.available2015-11-25T17:13:22Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1427-9673
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/14439
dc.description.abstractBezspornie w historii szesnastowiecznej Anglii reformacja, jaka dokonała się za panowania Henryka VIII, stanowi jedno z najważniejszych i najbardziej fascynujących wydarzeń dla badaczy cywilizacji brytyjskiej, gdyż zerwanie więzów z Rzymem i ogłoszenie się przez króla głową Kościoła anglikańskiego na zawsze zmieniło charakter narodowej religii w kraju. Jednym z najważniejszych zadań, jakie należało wykonać, a które wynikały z angielskiej reformacji i z ustanowienia anglikanizmu w Albionie, było opracowanie doktryn religijnych dla tworzącego się Kościoła. Prześledzenie w niniejszym opracowaniu całego procesu formułowania się nowej doktryny religijnej dostarcza dowodów na to, że niechęć Henryka VIII do większych teologicznych zmian wynikająca z niepewnej sytuacji dyplomatycznej i ideologicznego napięcia, jakie panowało w społeczeństwie angielskim, a także niewielkie zainteresowanie ortodoksyjnych humanistów tym problemem sprawiły, że reforma doktrynalna została przeprowadzona w stopniu minimalnym. Te niemalże kosmetyczne poprawki, jakie dokonano w kanonie wiary, nie uchroniły jednak przed prześladowaniami tych wszystkich, którzy nie przyjęli nowej formuły wiary i pozostali wierni swoim dotychczasowym przekonaniom religijnym. W świetle dekalogu Henrykowskiego od momentu ustanowienia „nowej wiary” za heretyków uznawano już nie tylko anabaptystów i luteranów, a także katolików Kościoła rzymskiego. Co więcej, ustawodawstwo angielskie zaczęło traktować katolików rzymskich jako zdrajców, stawiając ich na równi z przestępcami o charakterze politycznym. Praca prowadzi do konkluzji, że osoby najbardziej prominentne, jak na przykład Tomasz Morus, wystawione były zawsze na największe niebezpieczeństwo. Tymczasem osoby niezajmujące pierwszoplanowych pozycji, jak Thomas Cranmer czy Nicholas Shaxton, choć niejednokrotnie doświadczali politycznych prowokacji, to mimo to przetrwali okresy „czystek” . Ich jedynym ratunkiem, by zachować życie, było ukorzenie się i przyjęcie narzuconej odgórnie religii. Natomiast dla dysydentów, takich jak Anna Askew czy Robert Testwood, okres królewskiego reżimu stał się okazją, by oddać życie w obronie swojej wiary.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica;8
dc.titleThe Establishment of the “Henrician” Church and the National Conversion to Anglicanism under the Monarch’s Severe Scrutinypl_PL
dc.title.alternativeUstanowienie Kościoła ‘Henrykańskiego’ i narodowe przejście na anglikanizm pod ścisłym nadzorem monarchypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[93]-105pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Zielona Gora, Department of English Philologypl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record