Show simple item record

dc.contributor.authorWiercińska-Popko, Barbara
dc.date.accessioned2015-11-25T17:26:00Z
dc.date.available2015-11-25T17:26:00Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1427-9673
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/14444
dc.description.abstractCzy zapis historyczny jest obiektywny, wyczerpujący, niezależny od człowieka, ideologii, pamięci i płci? Autorka odpowiada na te pytania na przykładzie wybranych powieści (Nie tylko pomarańcze..., Namiętność, Pleć wiśni, Zapisane na ciele) współczesnej pisarki brytyjskiej Jeanette Winterson. Podważa ona stereotypowe myślenie, iż historia jest linearna, dowodząc, że tak naprawdę historia zapętla się i może być porównywana raczej do sied czy labiryntu, niż do prostej linii. Ponieważ historia jest osiągalna jedynie pośrednio - z relacji świadków lub z zapisów - Winterson demonstruje swoim czytelnikom subiektywność oraz potencjalną zawodność jakiegokolwiek historycznego świadectwa. Jako że relacje wydarzeń, aby znaleźć się na papierze, muszą zostać poddane takiemu samemu procesowi co fikcyjne wydarzenia, pisarka porównuje zapis historyczny do fikcji literackiej. Biorąc pod uwagę fakt, iż taki zapis jest zależny od ludzkiej subiektywnej i wybiórczej pamięci, argument o jedynej i jednolitej historii wydaje się więcej niż wątpliwy. Historia, jaką znamy, została zdeterminowana przez fakt, iż historykami byli głównie mężczyźni piszący o mężczyznach, a więc historia w wydaniu żeńskim zdecydowanie wyglądałaby inaczej. Jeanette Winterson przekonująco dowodzi, że oddzielenie historii od fikcji, faktu od fantazji jest niezwykle trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Linearna, jodyna, uniwersalna i obiektywna historia to mit.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica;8
dc.titleSubjective Non-Linear (Hi)Stories in Jeanette Winterson’s Fictionpl_PL
dc.title.alternativeSubiektywne niclineame historie w powieściach Jeanette Wintersonpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[117]-133pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationLanguage School Białystokpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record