CONTENT

 1. Wstęp
  Barbara Wachowicz
 2. Receptory purynowe na płytkach krwi
  Barbara Wachowicz
 3. Aktywność wybranych enzymow krwi w obecności Rożnych stężeń jonow kadmu, miedzi, cynku i seleninu
  Alojzy Zgirski, Maria Hilewicz-Grabska, Tadeusz Krajewski -
 4. Zastosowanie lateksu w medycynie i biologii
  Paweł Nowak, Elżbieta Pluskota
 5. Selen w organizmach żywycch II. Selenobiałka ssaków
  Halina Żbikowska
 6. Znaczenie erytrocytów w aktywacji płytek krwi
  Beata Olas
 7. Aktywność biologiczna lipopolisacharydu bakteryjnego
  Joanna Saluk-Juszczak, Barbara Wachowicz
 8. Sygnał świetlny UV w układach biologicznych (cz. 1). Detekcja promieniowania nadfioletowego w układzie fotoreceptorowym
  Katarzyna Bednarska
 9. Struktura i funkcja receptora czynnika wzrostu naskórka
  Magdalena Bryś, Magdalena Nawrot, Wanda M. Krajewska
 10. Human benign and malignant prostatic neoplasms: cytoplasma protein studies
  Magdalena Bryś, Dorota Marciniak, Agnieszka Nawrocka, Wanda M. Krajewska
 11. Zmiany w jądrach komórkowych wywołane szokiem termicznym
  Zofia Kiliańska, Anetta Ptasińska
 12. Glycoproteins associated with nuclear matrices from hamster, chicken and frog liver cells: detection and characterization
  Anna Krześlak, Anna Lipińska
 13. Budowa toksyn cyjanobakterii
  Zofia Walter
 14. Apoptoza i metody jej badania
  Zofia Walter, Joanna Mankiewicz
 15. Effect of methylparathion on glutathione S-transferase isoenzymes in different rat tissues
  Zofia Walter, Maria Gawrońska, Christos Kargas, Wanda Majcherek
 16. Wpływ IFO na aktywność mikrosomalnych i cytozolowych transferaz S-glutationowych (GST) w limfocytach krwi obwodowej świni
  Magdalena Wojtysiak-Staniaszczyk, Marzena Przepiórkiewicz, Zofia Walter
 17. The 4G /5G polymorphism in the promoter of the plasminogen activator in hibitor-1 (PAI-1) gene in subjects with cancer
  Janusz Błasiak, Beata Smolarz, Dagmara Piestrzeniewicz, Jacek Pytel
 18. Urokinase plasminogen activation system and its role in cancer invasion and metastasis
  Janusz Błasiak, Beata Smolarz, Dagmara Piestrzeniewicz
 19. Terapia fotodynamiczna
  Emilia Krajewska, Maria Bryszewska
 20. Toksyczne działanie dioksyn
  Bożena Bukowska, Wirgiliusz Duda
 21. Genetyczne uwarunkowania funkcjonowania mechanizmu hemostazy w chorobach układu krążenia rola polimorfizmu regionów promotorowych
  Tadeusz Pietrucha, Janusz Szemraj, Krzysztof Chiżyński
 22. Modulacja aktywacji płytek krwi - antagoniści receptora tromboksanu i modulatory receptorów eikozanoidowych
  Bogusława Więcławska, Cezary Watała
 23. Znaczenie uwarunkowań genetycznych w dysfunkcjach układu hemostazy w cukrzycy - potencjalne czynniki ryzyka powikłań naczyniowych
  Cezary Watała, Magdalena Boncler, Marcin Różalski
 24. Analiza uszkodzeń DNA w komórkach ssaków metodą elucji alkalicznej
  Leszek Szmigiero
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more