Show simple item record

dc.contributor.authorPuś, Wiesław
dc.date.accessioned2015-12-01T17:17:42Z
dc.date.available2015-12-01T17:17:42Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/14693
dc.description.abstractAutor omówił genezę i rozwój prac badawczych nad dziejami zakładów przemysłowych w Polsce. Swoje rozważania nad rozwojem badań historycznych w Polsce poprzedził informacjami na temat osiągnięć historiografii światowej w pracach nad dziejami przedsiębiorstw przemysłowych. Przede wszystkim zwrócił uwagę na poważne osiągnięcia tradycyjnej szkoły niemieckiej, której twórcą był G. Schmoller (Firmengeschichte). Ponadto zwrócił uwagę na amerykańskie badania tzw. Business History oraz osiągnięcia historyków francuskich związanych z czasopismem „Annales". Badania nad historią zakładów przemysłowych w Polsce rozwinęły się dopiero po drugiej wojnie światowej. W pracach tych najpoważniejszą rolę odgrywały ośrodki historyczne w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Prace badawcze nad dziejami przedsiębiorstw przemysłowych związane były z rozwojem badań nad historią przemysłu w Polsce. Badania te nasiliły się szczególnie od połowy lat sześćdziesiątych, kiedy utworzono Komisję Historii Przemysłu przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Pracami tej Komisji kierowała prof. I. Pietrzak-Pawłowska. Dzięki pracom zespołowym, prowadzonym w różnych ośrodkach, wypracowano względnie optymalny zakres przedmiotowy monografii przedsiębiorstwa, który obejmował: problemy lokalizacji zakładu, rozwój ekonomiczno-techniczny, zagadnienia prawnowłasnościowe i społeczne. Niestety, zdaniem autora, w większości opublikowanych monografii (szczególnie sponsorowanych przez przedsiębiorstwa) powtarzającym się mankamentem był brak informacji na temat założycieli i właścicieli firm w okresie kapitalistycznym.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isofrpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica;47
dc.titleLes recherches sur l'histoire des entreprises en Polognepl_PL
dc.title.alternativeBadania nad historią zakładów przemysłowych w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number3-11pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Historiipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record