Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Kształtowanie się świadomości klasowej i narodowej chłopów w okresie zaborów
(Materiały z sesji naukowej odbytej w dniach 22—23 października 1986 r. w Instytucie Historii UŁ)
Redaktor zeszytu: Helena Brodowska-Kubicz
Recenzent: Ludwik Mroczka


Recent Submissions