Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Polska wobec problemu rozbrojenia w okresie międzywojennym
Redaktor zeszytu: Waldemar Michowicz
Recenzenci zeszytu: Mirosław Cygański, Wojciech Materski


Recent Submissions