Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Dr Jan Wiśniewski (1928-1998) 

  Siciński, Jan T. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
 • Glony aerofityczne w rezerwacie „Mokry Bór” 

  Czerwik, Joanna; Mrozińska, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  The results of investigation on aerophytic algae grown on different tree species in the area of the „Mokry Bor” reserve carried in February 1995. Among the found green algae Apatococcus lobatus played important role. It ...
 • Analiza jakościowa flory desmidii na torfowisku Lubiec w latach 1984-1995 

  Lesiak, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  In 1984-1995 the desmid flora was analysed in the Lubiec peat-bog. Of 206 taxa recorded as many as 43.2% were accessory and accidental species, which testifies to a high variability of this desmid community. The Thumark ...
 • Okrzemki rzeki Dobrzynki w Pabianicach (Polska Środkowa) 

  Rakowska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  The Dobrzynka River is a left tributary of the 21.5 km long Ner River. Benthos samples were collected at the town of Pabianice, where the river is affected by communal-industrial sewage inflowing from a sanatorium at the ...
 • Nowe i rzadkie dla flory Polski gatunki okrzemek 

  Rakowska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Taxonomic and ecological analysis of 21 diatom species was carried out. 13 of them have not been recorded in Poland until the present study; they are: Amphora montana Krasske, Navícula erifuga Lange-Bertalot, N. goeppertiana ...
 • Flora synantropijna Ogrodu Botanicznego w Łodzi 

  Adamczewska, Agnieszka; Bomanowska, Anna ORCID; Janowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  The paper presents the results of investigations on synanthropic flora, carried out in 1996 and 1997; it contains a floristic list of 268 plant species found growing in the Municipal Botanical Garden in Łódź. The ...
 • Zbiorowiska leśne powstałe w wyniku przemian zespołu 3 Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w Polsce 

  Jakubowska-Gabara, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  In the whole area of Potentillo albae-Quercetum the communities: Galio- Carpinelum, Tilio-Carpinetum, Calamagrostio-Quercetum and Potentillo albae-Quercetum have appeared in the places of this association in the recent ...
 • Materiały do flory Polski w Zielniku Uniwersytetu Łódzkiego. Część XVII. Caryophyllaceae - Silenoideae 

  Fagasiewicz, Lucyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  The study contains the revision of the herbarium specimens of the family Caryophyllaceae, subfamily Silenoideae preserved in LOD. All corrections of identifications are marked with the + sign.
 • Synantropijne rośliny zielne wybranych Pracowniczych Ogrodów Działkowych północnej części Łodzi 

  Janowska, Joanna; Adamczewska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  The article contains a list of the herbaceous synanthropic flora of selected allotments in the northern part of the city of Łódź. The studies were conducted in 1993-1995 vegetation seasons. They present the shaping of ...
 • Zbiorowiska chwastów upraw warzywnych w okolicy Łęczycy 

  Siciński, Jan T. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  On the basis of 15 phytosociological releves the ruderal variant of the association Echinochloo-Setarietum was distinguished in the field cultivations of vegetables. This distinction was due to the abundant presence of ...
 • Flora segetalna Nieborowa 

  Warcholińska, A. Urszula; Tyszkowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  The work presents a list of segetal flora taxa of Nieborów as well as their general characterization. The segetal flora of the researched area consists of 202 taxa. It also shows a great participation of therophytes (126 ...