Show simple item record

dc.contributor.authorCzechowska-Błachiewicz, Aleksandra
dc.date.accessioned2015-12-09T06:59:21Z
dc.date.available2015-12-09T06:59:21Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0208-6077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15263
dc.description.abstractPrzedmiotom badań niniejszego artykułu jest nacechowany charakter użycia 2. osoby 1. poj./mn. trybu rozkazującego typu: "Zobacz pan/pani/zobaczcie panowie/panie/państwo" oraz możliwości przekładu tej formy na jeżyk niemiecki. Głównym problemem jest rozgraniczenie formy 2. osoby od formy 3. osoby, tak aby w tłumaczeniu tych form na język niemiecki zachowane zostały te same różnice semantyczno-pragmatyczne, jakie istnieją między tymi formami w języku polskim. Najważniejszym faktem w badaniu imperatywu typu "Zobacz pan . . . " jest to, że nacechowanie tej formy należy rozpatrywać nie w aspekcie semantycznym, bowiem wówczas można by zastanawiać się nad nacechowaniem odpowiedniej formy 3. osoby, lecz w aspekcie pragmatycznym, co jest szczególnie ważne dla opanowania poprawnego zastosowania tej formy przez Niemca uczącego się języka polskiego.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica;14
dc.titleDer merkmalhafte Charakter des Imperativs der 2.P.Sg./Pl. vom typ: "Zobacz pan/pani/zobaczcie panowie/panie/państwo" und seine Wiedergabemöglichkeiten im Deutschenpl_PL
dc.title.alternativeNacechowany charakter trybu rozkazującego 2. os. l. poj./mn. typu "Zobacz pan/pani, zobaczcie panowie/panie/państwo" i możliwości przekładu tej formy na język niemieckipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[81]-90pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanegopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record