Show simple item record

dc.contributor.authorMikulska, Janina
dc.date.accessioned2015-12-13T09:10:32Z
dc.date.available2015-12-13T09:10:32Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0208-6182
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15485
dc.description.abstractObecnie programy nauczania chemii pozostawiają nauczycielowi dużą swobodę w doborze treści i metod nauczania. Dlatego też coraz większe znaczenie w kształtowaniu i wychowaniu odgrywa świadomość celów dydaktycznych. Współczesna dydaktyka zaleca formułowanie celów operacyjnych, to znaczy takich, które opisują zmiany, jakie powinny zajść w wiadomościach, umiejętnościach, działaniach i postawach uczącego się. Tak rozumiane cele określają w sposób ścisły oczekiwane wyniki kształcenia i ukierunkowują proces nauczania na ich osiągnięcie. Przedstawiono cele operacyjne, które opisują końcowe wyniki kształcenia z elektrochemii na poziomie szkoły średniej.pl_PL
dc.description.abstractDie gegenwärtigen Lehrprogramme im Chemieunterricht lassen dem Lehrer große Wahlfreiheil, wenn es um Lehrinhalte und Lehrmethoden handelt. Deshalb ist von großer Bedeutung, die didaktischen Ziele im Lehrund Erziehungsprozeß bewußt zu formulieren. Die gegenwärtige Didaktik empfiehlt Formulierung der Operationsziele. Gemeint hier sind die Ziele, die Veränderungen in der Wissensaneignung, in der Fähigkeiten und Aktivitäten des Lernenden beschreiben. Diese Ziele bestimmen die Resultate des Lehrprozesses präzise und leiten ihn in die richtigen Bahnen. Es wurden die Operationsziele dargestellt, die die Endergebnisse der Elektrochemiebildung in der Oberschule beschreiben.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Chimica;11
dc.titleCele operacyjne w nauczaniu zagadnień z elektrochemiipl_PL
dc.title.alternativeDie Operationsziele im Elektrochemieunterrichtpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995pl_PL
dc.page.number91-98pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Pracownia Dydaktyki Chemii, 20-031 Lublin, plac Marii Curie-Skłodowskiej 3pl_PL
dc.referencesJ. Mikulska, „Chemia w Szkole”, 36(182), 33 (1990)pl_PL
dc.referencesJ. Mikulska, „Chemia w Szkole”, 36(183), 117 (1990)pl_PL
dc.referencesProgram Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Zawodowego i Technikum. Chemia. Ministerstwo Edukacji Narodowej, WSiP, Warszawa (1990)pl_PL
dc.referencesB. Niemierko, Cele i Wyniki Kształcenia, WSP, Bydgoszcz (1988)pl_PL
dc.referencesB. Niemierko, „Oświata i Wychowanie” , 503, 61 (1983)pl_PL
dc.referencesZ. Kozłowski, Chemia 3, WSiP, Warszawa, (1988)pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record