Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

XX Krajowa Konferencja Naukowa 20th National Konference Scientific, Łodź 1996

Ginące i zagrożone gatunki flory segetalnej
Endangered and Threatened Species of Segetal Flora
Redaktor - Editor
A. Urszula Warcholińska


Recent Submissions

View more