Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Przyroda rezerwatów leśnych w Polsce Środkowej Cześć II
Natural History of some Forest Reserves in Central Poland Part II


Recent Submissions

 • Flora rezerwatów stepowych Wyżyny Miechowskiej 

  Stachurski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  The characteristic of eight steppe reserves on Miechowska Upland is presented and their complete flora is listed. The paper is a part of a large study on plant, cover and habitat conditions of protected areas with ...
 • Mapa zbiorowisk roślinnych projektowanego rezerwatu „Bąkowa Góra” 

  Witosławski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  The article contains the diagnoses and characteristics of twenty six vegetation units of a landscape reserve named Bąkowa Góra. It serves as a commentary to the legend of the map representing the real vegetation of ...
 • Fizycznogeograficzne warunki rezerwatów na południu Wzgórz Radomszczańskich 

  Żyndul, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  The subject of the present paper is a physiographic characterization of the reserves situated in the south region of the Radomsko Hills. The author has defined geographical location of the area investigation and characterized ...
 • Fizycznogeograficzne warunki rezerwatów Równiny Piotrkowskiej 

  Baliński, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  The reserves of the Piotrków Plain have been established to protect natural forest associations. The aim of the present paper is to learn abiotic factors of habitats within five reserves (Dęby in Meszcze, Meszcze, ...
 • Fizycznogeograficzne warunki rezerwatów Wysoczyzny Łaskiej 

  Łacińska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  The reserves situated in the Łask High Plain have been established to protect natural plant associations. The aim of the present paper in to learn abiotic factors of plant habitats in the Wojsławice, Jamno and Jabłecznik ...