CONTENT

  1. Słowo wstępne
  2. Profesor Witold Śmiech (1917-1991) : życiorys naukowy
    Bożena Ostromęcka-Frączak
  3. Bibliografia prac profesora Witolda Śmiecha
    Bożena Ostromęcka-Frączak

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions