Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę

Recent Submissions

  • Wpływ przedrostków na łączliwość składniową czasowników ruchu 

    Kudra, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
    The aim of the present work was to investigate-by method of connotation- the syntactic connectibility of verbs of movement. The analysis was conducted on the contemporary material. Attention was paid to the kind:of ...