CONTENT

1. Vis bibliothecae et vis librorum. Z profesorem Jerzym Poradeckim rozmawia Alicja Mazan-Mazurkiewicz
Alicja Mazan-Mazurkiweicz; Jerzy Poradecki
2. Niemieckojęzyczna literatura podróżnicza osiemnastego wieku na podstawie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi
Carola Hilmes; Małgorzata Kubisiak
3. Muzyka w Filharmonii Łoódzkiej w świetle programów koncertowych z lat 1947–1960 zgromadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi
Irena Łabiszewska
4. Promocja książki na łamach ,,Tęczy"
Evelina Kristanova
5. ,,Megaron. Biuletyn nowości wydawniczych” jako czasopismo o książce
Marcin Margas
6. Kronika kościelna Kalisza jako źródło do badań nad dziejami miasta
Agata Walczak-Niewiadomska
7. Dokumentacja działalności Katedry Bibliotekoznawstwa. Założenia metodyczne bibliografii pracowników
Stanisława Kurek-Kokocińska
8. Bibliografia pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego 2000–2005
Magdalena Przybysz-Stawska; Stanisława Kurek-Kokocińska
9. Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2001–2005
Hanna Tadeusiewicz; Agata Walczak-Niewiadomska

Recent Submissions