CONTENT

 1. The Financial Crisis, Austerity Policy And Greece / Kryzys Finansowy, Polityka Oszczędnościowa i Grecja
  Dieter Eißel
 2. Regional Income Inequalities In Poland And Italy / Rozkład Nierówności Według Regionów w Polsce i We Włoszech
  Alina Jędrzejczak
 3. Long-term Sustainability Of Public Finance In The Central And Eastern EU Member States / Długoterminowe Zrównoważenie Finansów Publicznych w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej Należących Do Ue
  Tomasz Uryszek
 4. Catching Up And Falling Behind: Four Puzzles After Two Decades Of Post-Communist Transformation / Doganianie Czy Pozostawanie w Tyle: Cztery Zagadki Po Dwóch Dekadach Transformacji Postkomunistycznej
  Zenonas Norkus
 5. Determinants Of European Banks' Capital Adequacy / Determinanty Adekwatności Kapitałowej Banków Europejskich
  Emilia Klepczarek
 6. Economic Factors Concerning The Migration Of The Best Educated Workers. The Case Of College Teachers / Wpływ Czynników Ekonomicznych na Migrację Pracowników z Wysokimi Kwalifikacjami. Przykład Pracowników Naukowych na Europejskich Uniwersytetach
  Antonio Mihi-Ramírez; Yolanda García Rodríguez; Dominik Metelski
 7. Spatial Diversification Of Living Standards In The Former Communist Countries Of Central And Eastern Europe And The Balkans / Analiza Zróżnicowania Przestrzennego Poziomu Życia w Krajach Postkomunistycznych Europy Środkowo- Wschodniej I Na Bałkanach
  Grażyna Karmowska; Mirosława Marciniak
 8. Inflation Forecasts Versus Shaping Inflation Expectations. Comparative Analysis / Prognoza Inflacji Wobec Kształtowania Oczekiwań Inflacyjnych. Analiza Porównawcza
  Magdalena Szyszko
 9. The Location Premises Of FDI In Poland. The Case Of The Lodz Province / Przesłanki Lokalizacji Biz w Polsce. Przykład Regionu Łódzkiego
  Tomasz Dorożyński; Janusz Świerkocki; Wojciech Urbaniak
 10. European Microfinance – Relevance, Efficiency And Impact / Europejskie Mikrofinanse – Istotność, Skuteczność, Oddziaływanie
  Joanna Fila

Recent Submissions