Show simple item record

dc.contributor.authorKACZMAREK, JACEK
dc.date.accessioned2016-02-12T13:57:55Z
dc.date.available2016-02-12T13:57:55Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16962
dc.description.abstractA city is the subject of scientific analysis of different discipline. We can examine it as an objective reality. Another aspect represents the human approach where man who create the city is the subject of the study. The geographical analysis of literature is quite new way of study the urban issue. In this paper the author presents the initial sample of geographical analysis of the New York urban landscape existing in poetry. He choose the works of three different poets coming from three different cultural background: Walt Whitman (the New York inhabitant), Federico Garcia Lorca (visitor to the city) and Jan Lechoń (emigrant temporary living there). In the author’s opinion human approach in urban geography gives us an opportunity to identify the scope of research for different social sciences.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wstępną koncepcję zastosowania w geografii „współczynnika humanistycznego” . Propozycja badawcza wskazuje możliwość objęcia analizą geograficzną utworów literackich. Mogą one wówczas pełnić rolę uzupełniającą lub inspirującą w społecznej geografii miast.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;2
dc.titleGeografia miast. Perspektywa humanistyczna. Przykład Nowego Jorkupl_PL
dc.title.alternativeUrban geography. Humanist approach. The case of New Yorkpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999pl_PL
dc.page.number109-114pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesBarańczak S., 1993, Od Chaucera do Larkina, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.pl_PL
dc.referencesBerger P. L., 1995, Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerger P. L., Luckman T., 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBieńkowska D., 1995, Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, t. 1, Wydawnictwo UL, Łódź.pl_PL
dc.referencesButtimer A., Seamon D. (eds), 1980, The Human Experience of Space and Place, Croom Helm, London.pl_PL
dc.referencesEyles J., 1985, Współczesny rozwój geografii społecznej, „Przegląd Geograficzny”, z. 1-2.pl_PL
dc.referencesFremont A., 1988, Region. Esej na temat przestrzeni przeżywanej, PZLG, z. 2-3.pl_PL
dc.referencesGeorge P., 1956, Miasto, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeisenberg W., 1987, Część i całość, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJagielski A., 1981, O problematyce i metodologii badań migracyjnych, „Studia Demograficzne” nr 4.pl_PL
dc.referencesKarren-Zagórski T., 1991, Tuwim - jakim był, [w:] Puś W., Liszewski S. (red.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820-1944. Wybrane problemy, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLechoń J., 1989, Poezje, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.pl_PL
dc.referencesLorca G. F., 1987, Od pierwszych pieśni do słów ostatnich, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesMajer A., 1995 Lektura miasta, [w:] Starosta P. (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 1994, Kulturowy i społeczny aspekt geografii osadnictwa, [w:] Koter M., Tkocz J. (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce, UMK-UŁ, Toruń- Łódź.pl_PL
dc.referencesSalska A., 1995, Wielkie miasto romantyczne: Nowy Jork Walta Whitmana, [w:] Bieńkowska D. (red.), Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, t. 1, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSchutz A., 1984, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, [w:] Mokrzycki E. (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje iv socjologii współczesnej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B., 1967, Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTobera J., 1995, Kwiaty z miasta Łodzi, [w:] Starosta P. (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesUlicka D., 1992, Ingardenowska filozofia literatury, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWierzyński K., 1990, Poezje, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.pl_PL
dc.referencesZnaniecki F., 1919, Cultural Reality, Chicago.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record