Show simple item record

dc.contributor.authorSeroka-Stolka, Oksana
dc.contributor.authorGajda, Joanna
dc.date.accessioned2016-03-16T15:20:20Z
dc.date.available2016-03-16T15:20:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.otherL59
dc.identifier.otherM11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17433
dc.description.abstractThis article describes the specific environment of the functioning of coal mining companies and the role of the natural environment in their existence. The most important types of impacts of coal mining companies on the natural environment is discussed in the following section. The implementation of an environmental management system in coal mining enterprises according to ISO14001 is based, in the first phase, on planning, and its essential element is an assessment of the environmental aspects. A procedure for the identification of environmental aspects according to ISO 14001 in coal mining companies is proposed.pl_PL
dc.description.abstractW artykule scharakteryzowano specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego i rolę ochrony środowiska w ich funkcjonowaniu. W dalszej części przedstawiono najważniejsze formy oddziaływania przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego na środowisko przyrodnicze. Implementacja systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach górniczych opiera się w pierwszej fazie na planowaniu, którego istotnym elementem jest ocena aspektów środowiskowych. Zaproponowano procedurę postępowania w etapie identyfikacji aspektów środowiskowych zgodnie normą ISO 14001 w przedsiębiorstwie górnictwa węgla kamiennego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w praktyce i teorii;2
dc.subjectenvironmental managementpl_PL
dc.subjectISO 14001pl_PL
dc.subjectcoal mining enterprisespl_PL
dc.subjectzarządzanie środowiskowepl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectgórnictwo węgla kamiennegopl_PL
dc.titleZarządzanie środowiskowe według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach górnictwa węgla kamiennego – wybrane aspektypl_PL
dc.title.alternativeEnvironmental management according to ISO 14001 in coal mining enterprises – selected aspectspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Oksana Seroka-Stolka, Joanna Gajda, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[5]-20pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Częstochowskapl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBurchard-Dziubińska M. (2011), Ekologiczne determinanty rozwoju gospodarczego, [w:] Ekonomia rozwoju, redakcja naukowa Ryszard Piasecki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzaplicka K. (2001), Stan środowiska naturalnego na terenach poddanych wpływom działalności górniczej w obszarze GZW, [w:] Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Seria z Lampką Górniczą, 6.pl_PL
dc.referencesDźwigoł H. (2007), Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego, Wyd. Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesEjdys J. (2011), Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarzadzania oparty na wiedzy, Oficyna wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesGilejko L. (2006), Aktorzy restrukturyzacji – trudne role i wybory, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryk B. (2003), Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego. „Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński”, (485).pl_PL
dc.referencesKryński A., Kramer M., Caekelbergh A. F. (2013), Zintegrowane zarządzanie środowiskiem, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatuszak-Flejszman A. (2012), Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, Polskie Zrzeszenie inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań.pl_PL
dc.referencesOgrodnik R. (2011), Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania system zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, II, (ed.) Knosala R. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole.pl_PL
dc.referencesPiontek F. (1996), Sozoekonomiczny rachunek efektywności działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.pl_PL
dc.referencesPN-EN ISO 14 001:2005. Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania, PKN, Warszawa, 2005.pl_PL
dc.referencesPoskrobko B. (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesProgram działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015. Warszawa, grudzień 2011.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.39.01
dc.relation.volume39pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record