Z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin Profesor Hanny Tadeusiewicz niniejszy tom studiów "Folia Librorum" dedykują Jej z wyrazami szacunku - pracownicy i przyjaciele.

CONTENT

1. Profesor Hanna Tadeusiewicz jako wychowawca kilku pokoleń bibliotekarzy i kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa UŁ
Jadwiga Konieczna
2. Profesor Hanna Tadeusiewicz jako redaktor Słownika pracowników książki polskiej
Magdalena Rzadkowolska;Agata Walczak-Niewiadomska
3. Dorobek prasoznawczy Profesor Hanny Tadeusiewicz
Evelina Kristanova
4. Działalność intelektualna skryptorium w Mogile do końca XIII wieku
Andrzej Wałkówski
5. Księgozbiory wybranych bibliotek klasztornych braci kaznodziejów w Polsce w XVII w. na podstawie zachowanych inwentarzy
Tomasz Stolarczyk
6. O wariantach kaliskiej edycji Wojny domowej Samuela Twardowskiego
Michał Kuran
7. Traktaty teologiczno-ascetyczne i filozoficzne u paulinów jasnogórskich na przykładzie streszczenia wykładów o. Ksawerego Rottera
Dagmara Bubel
8. Edytorskie plany administracji oświatowej Królestwa Polskiego w latach 1862-1864
Magdalena Kwiatkowska
9. Seria wydawnicza „Książnica Tłumaczeń Łacińskich”
Bogusława Kuć
10. Herman Kruk (1897-1944) jako organizator i dyrektor biblioteki getta wileńskiego. Szkic do obrazu bibliotekarstwa żydowskiego w Polsce
Zbigniew Gruszka
11. Czytelnictwo w bibliotece technicznej – 60 lat doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej (1945-2005)
Iwona Sójkowska
12. Wykorzystanie darmowego oprogramowania do celów zawodowych przez pracowników łódzkich bibliotek uczelnianych
Paulina Majewska; Sylwia Niezabitowska
13. Badanie efektywności dydaktycznej szkoleń bibliotecznych dla studentów w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1954-2010
Renata Felińska; Justyna Jerzyk-Wojtecka
14. Mikołajek w krainie teologii, czyli miłość do książki u kresu epoki Gutenberga. O twórczości Jerzego Szymika
Alicja Mazan-Mazurkiewicz
15. Dysleksja, czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania w świetle aktualnej literatury przedmiotu
Ewelina Augustyniak
16. Z rynku prasowego Drugiej Rzeczypospolitej. Odbiorcy i zasięg oddziaływania „Myśli Narodowej” w latach 1921-1939
Przemysław Jastrzębski
17. Wizerunek Astrid Lindgren w polskiej prasie
Michał Rogoż
18. Czasopisma lokalne gminy Wierzchosławice w latach 1990-2009
Iwona Gleisner
19. Wybrane czasopisma anglojęzyczne ze zbiorów Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UŁ jako źródło informacji o Unii Europejskiej
Magdalena Witczak
20. ”Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848-1871” Edyty Brylskiej-Szmidt i Izabeli Krasińskiej
rec. Bogumiła Celer
21. Na marginesie wydawnictwa młodych bibliotekoznawców
rec. Evelina Kristanova
22. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Czytanie i bajanie w teorii i praktyce” (Łódź, 27 maja 2010)
Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka
23. Seminarium naukowe dedykowane Profesor Hannie Tadeusiewicz j
Sprawozdanie: Evelina Kristanova
24. Międzynarodowa konferencja naukowa „Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie” (Wrocław, 18-21 listopada 2010)
Sprawozdanie: Ewa Andrysiak
25. Spis prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa powstałych w Katedrze Bibliotekoznawstwa UŁ w latach 2006-2010
oprac. Agata Walczak-Niewiadomska
26. Magdalena Paczyńska (1966-2010). Wspomnienie
Hanna Tadeusiewicz

Recent Submissions

View more