Show simple item record

dc.contributor.authorStramczewska, Olga
dc.date.accessioned2016-04-18T10:56:44Z
dc.date.available2016-04-18T10:56:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-7969-961-2
dc.identifier.issn1506–7254
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17823
dc.description.abstractArticle reflects selected syntactic differences in the two transcriptions of “Rozmyślanie przemyskie” and attempt to answer the question of how to change the image of Old Polish syntax depending on the transcription. RP is a comprehensive, medieval apocrypha. In view of the fact that this text comes from the Old Polish, and for her there is not enough text credentials, researchers often use it as a source of knowledge about inflection, vocabulary or syntax of the fifteenth-century Polish. In the studies on the history of syntax there are many examples of RP to be an illustration of syntactic phenomena Old Polish period. They are cited as transcription, which - as it turns out - is a form of presentation of the text is different from the original: publisher transcription must make arbitrary decisions that are syntax.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł ma na celu zobrazowanie wybranych różnic składniowych w dwóch transkrypcjach „Rozmyślania przemyskiego” („Chrestomatii staropolskiej” i tzw. wydania fryburskiego) i próbę odpowiedzi na pytanie: jak zmienia się obraz składni staropolskiej w zależności od transkrypcji, po którą sięgnie badacz. RP to obszerny, średniowieczny apokryf. W związku z tym, że zabytek ten pochodzi z tego okresu rozwoju polszczyzny, dla którego istnieje niewiele poświadczeń tekstowych, badacze często korzystają z niego, jako ze źródła wiedzy na temat fleksji, leksyki czy też składni XV-wiecznej polszczyzny. W opracowaniach na temat historii składni pojawia się wiele przykładów z RP, które mają być ilustracją zjawisk składniowych epoki staropolskiej. Przytaczane są one w postaci transkrypcji, która – jak się okazuje – jest formą prezentacji tekstu znacznie już przetworzoną w stosunku do oryginału: wydawca transkrypcji musi podjąć arbitralne decyzje, które mają charakter składniowy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Studia Indogermanica Lodziensia.Supplementary Series;4
dc.subjecthistorical syntaxpl_PL
dc.subjecttranscriptionpl_PL
dc.subjectrules for the Old Polish textspl_PL
dc.subjectdelimitation of sentencespl_PL
dc.subjectskładnia historycznapl_PL
dc.subjecttranskrypcjapl_PL
dc.subjectzasady wydawania tekstów staropolskichpl_PL
dc.subjectdelimitacja zdaniowapl_PL
dc.titleEdycja fryburska „Rozmyślania przemyskiego” a obraz składni polszczyzny XV wiekupl_PL
dc.title.alternativeFreiburg edition of “Rozmyślania przemyskie” and the image of syntax of the fifteenth-century Polishpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number213-[225]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteOlga Stramczewska. Od 2012 roku doktorantka w Zakładzie Historii Języka Polskiego UAM w Poznaniu; laureatka I nagrody w XII edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą prace magisterską w dziedzinie językoznawstwa. W 2010 roku ukończyła studia I stopnia na podstawie pracy licencjackiej „Twardy – twierdzić. Próba analizy formalnej i semantycznej gniazda wyrazowego”. W 2012 roku ukończyła studia II stopnia na podstawie pracy magisterskiej pt. „Interpunkcja transkrypcji. Znad «Rozmyślania przemyskiego»”. Zainteresowania naukowe: edycja naukowa tekstów dawnych, składnia historyczna języka polskiego, słowotwórstwo.pl_PL
dc.referencesTwardzik W., 1998: Rozmyślanie przemyskie. Transliteracja, transkrypcja i niemiecki przekład t. 1, Weiher-Freiburg (z Felixem Kellerem).pl_PL
dc.referencesTwardzik W., 2000: Rozmyślanie przemyskie. Transliteracja, transkrypcja i niemiecki przekład t. 2, Weiher-Freiburg (z Felixem Kellerem).pl_PL
dc.referencesDobrzeniecki T., 1969: Łacińskie źródła „Rozmyślania przemyskiego”, w: Średniowiecze. Studia o kulturze IV, Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 196–521.pl_PL
dc.referencesRzepka W. R., Wydra W., 1995: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo.pl_PL
dc.referencesBrückner A., 1907: Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa. Z rękopisu grecko-katol. kapituły przemyskiej, Kraków: Akademia Umiejętności.pl_PL
dc.referencesKrążyńska Z., Mika T., 2007: Transkrypcja a granice interpretacji, w: Amoenitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Lexis, s. 160–170.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz R., 2007: Kilkanaście dalszych uzupełnień do źródeł „Rozmyślania przemyskiego”, w: Amoenitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Lexis, s. 198–201.pl_PL
dc.referencesMika T., 2009: Interpunkcja „Kazań świętokrzyskich” a ich składnia i styl, w: „Kazania świętokrzyskie”. Nowa edycja. Nowe propozycja badawcze, red. P. Stępień, Warszawa: Biblioteka Narodowa, s. 70–76.pl_PL
dc.referencesPisarkowa K., 1984: Historia składni języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesPolański E., 2008: Zasady pisowni i interpunkcji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesRojszczak D., 2007: Do spisu źródeł „Rozmyślania przemyskiego”, w: Amoenitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Lexis, s. 276–284.pl_PL
dc.referencesRozmyślanie o żywocie Pana Jezusa, [po 1512], [on-line]: Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA (dostęp 12.05.2013). Dostępny w: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=231.pl_PL
dc.referencesSondel J., 2009: Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków: Wydawnictwo Universitas.pl_PL
dc.referencesTwardzik J., Twardzik W., 1977: Kłopoty wydawcy staropolskiego tekstu, „Język Polski” LVII, z. 1, s. 20–24.pl_PL
dc.referencesTwardzik W., 1994: Glosy w „Rozmyślaniu przemyskim”, „Teksty Drugie” z. 1–6, s. 155–165.pl_PL
dc.referencesTwardzik W. 1997: O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie pożytki z niego płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.pl_PL
dc.referencesWoronczak J., 1955: Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesWydra W., 1998: Historyczny i kodykologiczny opis rękopisu, w: Rozmyślanie przemyskie t. 1, wyd. W. Twardzik i F. Keller, Weiher-Freiburg.pl_PL
dc.contributor.authorEmailolga.stramczewska@o2.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1506-7254.04.14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record