Show simple item record

dc.contributor.authorRusek, Antonin
dc.date.accessioned2016-05-23T07:24:03Z
dc.date.available2016-05-23T07:24:03Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18172
dc.description.abstractKraje przystępujące ostatnio do Unii Europejskiej, wśród których znajduje się Polska, różnią się między sobą pod względem liczby ludności, poziomu rozwoju ekonomicznego, jak i jego dynamiki. Polska jest największym spośród tych krajów, zarówno pod względem powierzchni jak i liczby ludności. Celem artykułu jest próba określenia sytuacji ekonomicznej Polski w okresie przedakcesyjnym, tj. w latach 1993-2002 na tle Unii Europejskiej jako całości, USA, Japonii, Czech i Węgier. Analiza czynników określających rozwój gospodarczy Polski zostala przeprowadzona przy zastosowaniu modeli VAR. W części końcowej wskazuje się czynniki sprzyjające, jak i utrudniające wejście Polski do unii monetarnej.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;182
dc.titleToward the Membership in the European Union: Polish Economic Performance 1993-2002pl_PL
dc.title.alternativeDążenie do członkostwa w Unii Europejskiej: doświadczenia polskiej gospodarki lat 1993-2002pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004pl_PL
dc.page.number27-40pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDept. of Economics, Susquehanna University, U.S.A.pl_PL
dc.referencesArnon A., Young W., (2002), The Open Economy Macromodel: Past, Present and Future, Boston.pl_PL
dc.referencesBryant R. C., (ed.) (1988), Empirical Macroeconomics For Interdependent Economies, Washington DC.pl_PL
dc.referencesDarnell A. C., Evans L. J. (1990), The Limits of Econometrics.pl_PL
dc.referencesHallet A. J. H., Mc Adаm P. (1999), Analyses in Macroeconomic Modelling, Boston.pl_PL
dc.referencesKeating J. W. (1990), “Identifying VAR models Under Rational Expectations". “Journal of Monetary Economics”, vol. 21, no. 3, pp. 453-476.pl_PL
dc.referencesKrugman P. (1999), World's Smallest Macroeconomic Model, Internet mimeo.pl_PL
dc.referencesObstfeld M. (2001), International Macroeconomics: Beyond the Mundelt-Fleming Model, Cambridge, MA.pl_PL
dc.referencesNoyer Ch. (2001), Challenges Ahead: The Accession Process, The speech given at UK Foreign and Commonwealth Office, November 12th.pl_PL
dc.referencesRusek A. (2001), The Role and Impact of Monetary Policy in CEFTA Countries, "International Advances in Economic Research”, vol. 7, no. 1.pl_PL
dc.referencesRusek A. (1996), Hospodarska politika and rezim kapitaloveho uctu (Capital Account and Economic Policy). „Politická Ekonomie”, vol. XLIV, no. 2, pp. 255-267.pl_PL
dc.referencesSiebert H. (2002), An Iron Law of Currency Crises: The divergence of Nominal and Real Exchange Rate and Increasing Current Account Deficits, Kiel Working Paper 1106, Kiel Institute of World Economics, May.pl_PL
dc.referencesSims Ch. A. (1980), Macroeconomics and Reality, “Econometrica”, January, pp, 1-48.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record