Tytuł zeszytu:
Patterns of Local Development. Wzorce rozwoju lokalnego

Redaktorzy zeszytu:
Katarzyna Leśniewska, Szymon Wiśniewski


SPIS TREŚCI

1. RIS-Mersin Project: the first regional innovation strategy in Turkey and its spatial dimensions / Projekt RIS-Mersin: pierwsza regionalna strategia innowacji w Turcji i jej wymiar przestrzenny
Tolga Levent
2. The conception of embeddedness in research on local development: a study of Sieraków / Koncepcja zakorzenienia w badaniach nad rozwojem lokalnym – studium Sierakowa
Anna Kołodziejczak
3. Zagospodarowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społeczności lokalnych / Management of urban residential space in terms of the needs of local communities
Lidia Groeger
4. Rural territory and social innovations / Wiejskie układy terytorialne i innowacje społeczne
Katarzyna Zajda
5. Changes to the centroid of Łódź province towns in the light of transport potential / Zmiana położenia środka ciężkości miast województwa łódzkiego w świetle potencjału transportowego
Szymon Wiśniewski
6. Mniejszość narodowa aktywna na poziomie lokalnym – przykład Polaków w Solecznikach na Litwie / Activity of national minority on local level – a case study of Poles in Šalčininkai municipality in Lithuania
Katarzyna Leśniewska
7. Polityka lokalna gminy Uniejów – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Politics local municipality Uniejów – some aspects of theory and practice
Anita Kulawiak, Karolina Smętkiewicz
8. Mała dolina rzeczna w świetle lokalnej polityki przestrzennej na przykładzie Mrogi / Minor river valleys in local spatial policy – the case of the Mroga river
Dorota Sowa

Recent Submissions