CONTENT

 1. Humanizacja organizacji jako istotny element problemu "Człowiek i praca"
  Zofia Mikołajczyk
 2. Treść prac produkcyjnych o wysokim stopniu powtarzalności i warunki ich wykonywania (metoda i wyniki badań)
  Czesław Szmidt
 3. Diagnoza stanu organizacji procesów magazynowo-transportowych z punktu widzenia możliwości humanizacji pracy
  Grażyna Broniewska, Grażyna Leszczyńska, Zofia Mikołajczyk
 4. Wzbogacanie pracy remontowej w opiniach kierowników i robotników
  Krystyna Tyszkiewicz
 5. Ergonomiczna analiza i ocena wybranych stanowisk pracy
  Marek Firkowski
 6. Proces samorządowy w obrębie autonomicznej grupy roboczej jako sposób humanizacji pracy
  Zdravko Kaltnekar
 7. Skutki nowych form organizacyjnych dla pracy mistrzów w ich ocenie
  Jadwiga Paul
 8. Analiza cech psychologicznych i sytuacyjnych kadry kierowniczej średniego szczebla w przedsiębiorstwie
  Wanda Błaszczyk, Marcin Bielski, Oogusław Kaczmarek, Czesław Sikorski
 9. Uwarunkowania postaw średniej kadry kierowniczej wobec zmian zwiększających samodzielność, pracowników i zespołów wykonawczych
  Stefan Lachiewicz
 10. Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych
  Zbigniew Martyniak, Arkadiusz Potocki, Janusz Czekaj
 11. Projektowanie zhumanizowanej organizacji wybranych stanowisk w sferze zautomatyzowanych i zmechanizowanych prac administracyjno-biurowych
  Tadeusz Marek, Arkadiusz Potocki, Halina Piekarz
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions