Recent Submissions

 • Characterizations of Efficiency and Precision. Part I 

  Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Celem artykułu jest podanie nowych charakteryzacji wskaźników efektywności i precyzji wektorowych statystyk. Dla dwu popularnych wzorów estymatorów (MNK i estymatora obciążonego Hoerla-Kennarda) przeprowadzono analizą ...
 • The Problem of Observation Matrix Conditioning and Sensitivity of the Least Squares Estimates - Monte Carlo Study 

  Konarzewska, Iwona ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Wrażliwość ocen uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów rozumiana jest jako reakcja ocen na krańcowo małe zmiany wartości elementów macierzy obserwacji. Miernikami wrażliwości są wartości pierwszych pochodnych ocen ...
 • Univariate Normality Tests Based on Stochastic Processes 

  Domański, Czesław; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Artykuł przedstawia testy normalności oparte na procesach stochastycznych. W szczególności zaprezentowany został test Cramera-van Misesa i dwa testy normalności oparte na empirycznej funkcji charakterystycznej rozkładu ...
 • Application of the Dagum Distribution in the Analysis of Income Distributions in Poland 

  Jędrzejczak, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  W artykule przedstawiliśmy próbę aproksymacji rozkładów płac w Polsce za pomocą rozkładu Daguma. Rozkład ten, zaproponowany w 1977 r., nie był dotąd wykorzystywany do badania płac i dochodów w naszym kraju. Praca zawiera ...
 • Structural Change in Regression Parameters and Interactive Variables 

  Gajda, Jan B. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Zmienne interakcyjne wykorzystywane są często do modelowania zmian strukturalnych. Do najpopularniejszych należą zmienne utworzone jako iloczyn dwóch innych zmiennych. Modelując skok wartosci parametru związanego z pewną ...
 • Correlation Between Tests Based on Length of Runs 

  Tomaszewicz, Andrzej S.; Domański, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Teoria serii daje się wykorzystać przy badaniu różnych testów statystycznych, służących na przykład do weryfikacji hipotez o liniowej postaci funkcji regresji, o określonej postaci funkcji trendu lub o losowości próby. Na ...
 • The Statistical Planning of Experiments Yielding to Contingency Table Analysis 

  Bismarck, Malte (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Artykuł zawiera przegląd znanych teoretycznych wyników związanych z obliczeniami mocy testów niezależności i jednorodności w tablicach wielodzielnych a x b. Przedstawiono również wyniki obliczeń obserwowanych i ...
 • Some Aspects of Estimation and Prediction Efficiency of Selected Nonlinear Trends 

  Balcerak, Aleksandra; Tomaszewicz, Andrzej S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Wśród krzywoliniowych modeli tendencji rozwojowej dominuje trend wykładniczy, opisujący "wybuchowy" rozwój, oraz trend logistyczny charakteryzujący się asymptotą poziomą, interpretowaną jako "poziom" nasycenia badanego ...
 • Evaluation of Goldfeld - Quandt Homoscedasticity Tests Power for Linear Trend Case 

  Balcerak, Aleksandra; Tomaszewicz, Andrzej S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Celem tego artykułu jest ocena mocy testów homoskedastyczności Goldfelda- -Quandta - testu szczytów i testu parametrycznego. Badania opierają się na wynikach eksperymentu Monte-Carlo dla 4 modeli heteroskedastyczności ...
 • Preface 

  Milo, Władysław; Tomaszewicz, Andrzej S. (1993)