SPIS TREŚCI


  EKONOMIA

 1. Norms of Reciprocation Exhibited by Polish Students in the Trust Game: Experimental Results
  Urszula Markowska-Przybyła, David Mark Ramsey
 2. Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w rozwoju polskich regionów – na przykładzie województwa łódzkiego
  Magdalena Jasiniak, Jakub Keller
 3. Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce
  Beata Irma Buchelt, Urban Pauli, Aleksy Pocztowski

 4. STATYSTYKA I EKONOMETRIA

 5. Efektywność procesu kształcenia w wyższych szkołach zawodowych w 2012 roku
  Łukasz Brzezicki

 6. GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 7. Wykorzystanie danych przestrzennych dotyczących miejsc parkingowych dla celów planowania przestrzennego – przykład centrum Łodzi
  Marcin Feltynowski
 8. Charakterystyka potencjału gospodarczego oraz przestrzennych zróżnicowań rozwojowych gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Iwona Pomianek

 9. FINANSE

 10. Financial Benefits of Private Clouds for the Local Government Units
  Monika Szałkowska-Strzelecka
 11. Intangible Assets and Financial Management Decisions on the Example of WSE Companies
  Radosław Pastusiak, Monika Bolek, Katarina Lyroudi
 12. Investment Demand on the Bullion Market
  Katarzyna Mamcarz
 13. Zmiany w strukturze akcjonariatu polskich spółek giełdowych zmieniających rynek notowań akcji
  Anna Wawryszuk-Misztal
 14. Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce
  Ewa Widz
 15. Saldo strukturalne jako wskaźnik oceny polityki fiskalnej w krajach strefy euro
  Juliusz Giżyński
 16. Analiza cen w przymusowych wykupach akcji oraz w wezwaniach je poprzedzających na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  Katarzyna Królik-Kołtunik
 17. Klasyfikacja typologiczna kredytobiorców hipotecznych z wykorzystaniem modeli klas ukrytych
  Marcin Idzik, Jacek Gieorgica

Recent Submissions