Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza
red. Magdalena Pietrzak

SPIS TREŚCI

  Sienkiewicz – powieściopisarz

 1. Wśród rekwizytów. Sienkiewiczowski realizm szczegółów
  Tadeusz Bujnicki
 2. Codzienność w Trylogii a w Krzyżakach
  Bogdan Walczak
 3. O frazematyce religijnej w wypowiedziach dialogowych Trylogii Sienkiewicza
  Marek Cybulski
 4. Rola wypowiedzi metajęzykowych w kreowaniu świata przedstawionego w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza
  Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń
 5. Konceptualizacja mowy i języka w Trylogii Henryka Sienkiewicza
  Dorota Szagun
 6. Wyobrażenie miasta i mieszczaństwa w języku Sienkiewiczowskiej Trylogii
  Iwona Pałucka-Czerniak
 7. Onomastyczne tropy dekadentyzmu. Nazwy własne w Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza
  Artur Rejter
 8. Wanitatywne obrazy ludzkiej egzystencji w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza
  Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza
 9. „Blaski Miltonowskiego utraconego raju”. Obraz przeszłości w pisarstwie Henryka Sienkiewicza
  Adrianna Adamek-Świechowska
 10. Historyczne powieści Henryka Sienkiewicza w ocenie współczesnych i ich wartość ponadczasowa
  Ewa Siatkowska
 11. Sienkiewicz – publicysta, krytyk i epistolograf

 12. Warsztat dziennikarski Henryka Sienkiewicza – prolegomena
  Magdalena Pietrzak
 13. Język codziennej komunikacji w niecodziennym opracowaniu w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza
  Danuta Kowalska
 14. Admirator „rodowitego języka”, zatroskany purysta językowy, baczny obserwator „Polaków amerykańskich”… Wokół refleksji językowych utrwalonych w Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza
  Katarzyna Węgorowska
 15. Henryk Sienkiewicz i poezja – krytyka, praktyka
  Jolanta Klimek-Grądzka
 16. Miły Sowietniku, szary Kocie, zielona Żabko, kochana Betsy…, czyli jak Henryk Sienkiewicz zwracał się w listach do Jadwigi Janczewskiej
  Katarzyna Sicińska
 17. Sienkiewiczowskie konteksty

 18. Sienkiewiczowskie kłopotliwe konteksty (inspiracje?)
  Bogdan Mazan
 19. Spory o dydaktyzm i sposoby jego wyrażania w polskich dziewiętnastowiecznych powieściach historycznych (zarys problematyki)
  Iwona Żuraszek-Ryś
 20. Językowe wykładniki emocji i ocen w wybranych artykułach prasowych (na marginesie polemiki wokół Wirów H. Sienkiewicza)
  Magdalena Jurewicz-Nowak

Recent Submissions