Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych XVI XX wieku, red. Zbigniew Anusik

SPIS TREŚCI

 1. Słowo wstępne
  Zbigniew Anusik
 2. Francuska czarownica czy angielska reformatorka? – postrzeganie Anny Boleyn przez wieki na podstawie wybranych źródeł i literatury
  Ewa Paczkowska
 3. Drugi etap rokoszu Zebrzydowskiego (X 1606 – VI 1608) w świetle wybranych druków ulotnych
  Adrianna Czekalska
 4. Wojna polsko-szwedzka z lat 1626–1629 w pismach Stanisława Koniecpolskiego
  Szymon Wachoń
 5. Charles Vane i złota era piractwa
  Aleksandra Bartosiewicz
 6. Królowa-wdowa a „kandydat do tronu”. Relacje Marii Kazimiery Sobieskiej z Jakubem Sobieskim w czasach saskich
  Maciej Dębski
 7. Poglądy w kwestii potrzeby oraz zakresu edukacji kobiet panujące w drugiej połowie XIX i na przełomie XIX i XX wieku
  Joanna Dobkowska
 8. Nałęczów w przewodnikach uzdrowiskowych przełomu XIX i XX wieku
  Ewa Kiełb
 9. Legalne żydowskie związki zawodowe w Królestwie Polskim (1906–1914)
  Wojciech Jaworski
 10. Sprawa irlandzkiego powstania wielkanocnego na forum brytyjskiej Izby Gmin
  Antonina Pawłowska
 11. Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan w Polsce i dobroczynna działalność anglikanów w międzywojennej Polsce
  Dominik Flisiak
 12. Nowy Ład prezydenta Franklina Delano Roosevelta w oczach Wiktora Podoskiego
  Adam Mordzak
 13. Charakterystyka problemów kultury w latach trzydziestych na podstawie publicystyki „Pionu” (1933–1939)
  Dariusz Marciniec
 14. Doktor Herta Oberheuser i jej działalność medyczna w KL Ravensbrück w świetle zeznań świadków i ofiar eksperymentów
  Paulina Fronczak
 15. Doświadczenie w narracjach nauczycieli – imperatyw w formowaniu tożsamości dojrzałej
  Katarzyna Popek

Recent Submissions