SPIS TREŚCI

  WSTĘP

 1. Nauczanie specjalistyczne języków obcych i języka polskiego jako obcego. Nowe podejścia i perspektywy badawcze
  Grażyna Zarzycka, Michalina Biernacka
 2. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE. TERMINOLOGIA W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

 3. Od dydaktyki tekstów specjalistycznych do dydaktyzacji potrzeb i działań komunikacyjnych. Kierunki i koncepcje glottodydaktyki specjalistycznej
  Przemysław E. Gębal
 4. Mentalna reprezentacja terminu – implikacje dla glottodydaktyki języków specjalistycznych
  Dorota Gonigroszek
 5. Polska terminologia językoznawcza w węgierskiej tradycji polonistycznej
  Anna Seretny, Wiesław Tomasz Stefańczyk
 6. Podejście zadaniowe a nauczanie terminologii specjalistycznej na studiach podyplomowych w zakresie translatoryki
  Anna Dunin-Dudkowska
 7. Metajęzyk w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
  Beata Grochala
 8. Wiedza o świecie a czytanie ze zrozumieniem w języku hiszpańskim jako obcym
  Ana Ćavar
 9. INTEGRACJA TREŚCI KSZTAŁCENIA

 10. Przekaz wiedzy, czyli nauczanie specjalistycznej odmiany języka – w kontekście pedagogiki CLIL
  Małgorzata Rzeszutko-Iwan
 11. Specyfika nauczania języka polskiego jako obcego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Przykłady korelacji międzyprzedmiotowej
  Iwona Wilhelms (Słaby-Góral)
 12. Nauczanie języka polskiego jako obcego w zakresie matematyki. Charakterystyka procesu dydaktycznego i treści kształcenia
  Danuta Wróbel, Alicja Zielińska
 13. Polski język humanistyczny dla cudzoziemców mniej i bardziej zaawansowanych
  Ewa Sabela-Dymek
 14. Pophistoria, poppolityka i politrozrywka w kształceniu humanistycznym cudzoziemców
  Piotr Kajak
 15. Nauczanie leksyki specjalistycznej w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej w grupach na poziomach podstawowych A1 i A2 (na przykładzie słownictwa z dziedziny architektury i historii sztuki)
  Edyta Gałat, Michalina Rittner
 16. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W KRAJACH SŁOWIAŃSKICH

 17. Nauczanie terminologii polsko-słowackiej i polsko-czeskiej
  Marta Pančíková
 18. Nauczanie aspektu czasowników polskich na gruncie słowiańskim
  Maria Magdalena Nowakowska
 19. NAUCZANIE ODMIANY MEDYCZNEJ JĘZYKA POLSKIEGO

 20. Specjalistyczny język medyczny a multimedialny kurs języka zawodowego dla pielęgniarek
  Mirosława Magajewska
 21. Język polski medyczny w wybranych materiałach dydaktycznych ostatniego ćwierćwiecza
  Magdalena Ławnicka-Borońska, Kamila Kubacka
 22. Nauka języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Potrzeby studentów w świetle badań ankietowych
  Edyta Wojtczak
 23. OMÓWIENIA I RECENZJE

 24. Co panu dolega? – podręcznik do nauczania języka polskiego medycznego na poziomie B2/C1
  Urszula Majcher-Legawiec, Danuta Pukas-Palimąka
 25. Sprawdzone w użyciu, czyli o podręcznikach i opracowaniach do nauczania języka polskiego specjalistycznego, powstałych w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Krakowie
  Magdalena Szelc-Mays
 26. Recenzja pracy: Jolanta Tambor, Marcin Maciołek, Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego
  Michalina Biernacka
 27. Glottodydaktyk z powołania. Wspomnienie o Iwonie Wilhelms (Słaby-Góral)
  Grażyna Zarzycka

Recent Submissions

View more