CONTENT

 1. Liber Ordinarius z Ołoboku znany także jako Horae diurnae, Officium parvum z Mogiły. Próba wyjaśnienia proweniencji kodeksu
  Andrzej Wałkówski, Franciszek Wolnik
 2. Elementy biblioterapii w literaturze polskiej epok dawnych. Rekonesans historyczno-literacki
  Maria Wichowa
 3. Anonimowe książki polskojęzyczne z petersburskiej drukarni Krayów – atrybucje i sprostowania
  Dorota Samborska - Kukuć
 4. Biblioteki oświatowe i publiczne w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym
  Iwona Kaczmarek
 5. Głód słowa drukowanego. O bibliotekach i czytelnictwie w Getcie Łódzkim
  Izabela Olejnik
 6. Polskie e-ziny i sieciowe czasopisma fantastyczne (rekonesans)
  Ksenia Olkusz
 7. Szata graficzna polskojęzycznych edycji W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza
  Michał Rogoż
 8. Książki jako ofiary rewolucji. Konsekwencje powstania i upadku NRD dla literatury i księgarstwa
  Krzysztof Okoński
 9. „Toruńskie Studia Bibliologiczne”. Formuła wydawnicza – profil – perspektywy
  Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska
 10. Prasa krakowskiej „Solidarności” 1989-2000 (tradycje i rozwój)
  Władysław Marek Kolasa
 11. „Bitewnik Łódzki 1914” – popularyzator pamięci o Wielkiej Wojnie
  Barbara Centek, Jarosław Centek
 12. Programy kształcenia Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-2011
  Urszula Kowalewska, Lidia Mikołajuk
 13. Brokerstwo informacyjne w Polsce – przegląd publikacji
  Agata Walczak-Niewiadomska, Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka
 14. Zatrudnienie absolwentów studiów bibliologicznych w łódzkich bibliotekach w latach 2006-2010
  Iwona Sójkowska, Filip Podgórski
 15. Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815-1915) Bożeny Koredczuk
  Rec. Krzysztof Walczak
 16. Egzamin na bibliotekarza dyplomowanego i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
  Aleksandra Wejman-Sowińska
 17. „Dziecko w świecie książki i mediów” – sprawozdanie z konferencji
  Alina Brzuska-Kępa
 18. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Biblioteka jako przedmiot badań” (Łódź, 14 maja 2012 r.)
  Paula Gamus

Recent Submissions