CONTENT

 1. Wstęp
  Bożena Mikołajczyk
 2. Ochrona klientów banków poprzez informację
  Monika Marcinkowska
 3. Rentowność instytucji sektora finansowego w warunkach spowolnienia gospodarczego
  Mirosław Wypych
 4. Przejawy kryzysu gospodarczego na francuskim rynku kapitałowym
  Agnieszka Natasza Duraj
 5. Stabilność finansowa w warunkach reżimu kursowego Currency Board
  Joanna Bogołębska
 6. Alternatywne banki w warunkach niestabilności gospodarczej
  Dorota Czechowska
 7. Asymetryczność polityki kredytowej banku centralnego i banków komercyjnychw warunkach kryzysu
  Andrzej Bogus
 8. Private equity a kryzys
  Tomasz Sosnowski
 9. Swap – konstrukcja kontraktu, rynek i ryzyko
  Dariusz Letkowski
 10. Wpływ kryzysu finansowego na działalność towarzystw inwestycyjnych w Polsce
  Tomasz Miziołek
 11. Kierunki działań polskiego rządu w okresie globalnego kryzysu finansowego
  Dagmara Hajdys
 12. Abolicja podatkowa w czasie kryzysu
  Iwa Kuchciak, Radosław Witczak
 13. Aktywność organów jednostek samorządu terytorialnego a ich dochody transferowe
  Jarosław Marczak, Aneta Skoczylas-Tylman Magdalena Ślebocka, Tomasz Uryszek
 14. Ewolucja zmian pomocy publicznej oraz kierunki jej udzielania dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2013
  Piotr Michalak
 15. Finansowanie komunalnych inwestycji ekologicznych w warunkach niestabilności gospodarczej
  Dorota Burzyńska
 16. Internacjonalizacja jako dźwignia wzrostu pozycji konkurencyjnej MSP
  Bożena Mikołajczyk, Łukasz Zabłocki
 17. Fundusze pożyczkowe szansą finansowania sektora MSP w kryzysie
  Agnieszka Czajkowska
 18. Znaczenie rozszerzonej sprawozdawczości biznesowej spółki w czasie kryzysu gospodarczego
  Dariusz Jędrzejka
 19. Niemieckie inwestycje w Polsce
  Christoph Garschynski
 20. Przedsiębiorczość w okresie niestabilności gospodarczej
  Agnieszka Kurczewska
 21. Poziom rozwoju gospodarczego państwa a wykorzystanie specjalnych stref ekonomicznych. Analiza na przykładzie Polski
  Radosław Pastusiak
 22. Wpływ czynników psychologicznych na podejmowanie decyzji dotyczących płynności finansowej przedsiębiorstwa w okresie niestabilności gospodarczej
  Dominika Korzeniowska

Recent Submissions

View more