Show simple item record

dc.contributor.authorTrzcińska, Kamila
dc.date.accessioned2017-10-16T16:32:50Z
dc.date.available2017-10-16T16:32:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22949
dc.description.abstractRozprawa doktorska obejmuje analizę aktywacji łamania nierówności Svetlichnego w układach trzycząstkowych zarówno dla stanów czystych jak i dla mieszanych stanów zaszumionych. W ostatnich latach nielokalne korelacje znalazły wiele zastosowań między innymi w kwantowej teorii informacji. Początkowo nielokalne korelacje były rozważane głównie w układach dwucząstkowych. Rozważano mianowicie dwóch obserwatorów wykonujących pomiary rzutowe na dwucząstkowym stanie i sprawdzających czy odpowiednia funkcja korelacji łamie nierówność typu Bella. Jednak z czasem pokazano, że istnieją stany, które nie mogą generować nielokalnych korelacji w powyższej sytuacji, pomimo tego, że wykazują nielokalny charakter. Znaczącym odkryciem było pokazanie, że szeroka klasa stanów może generować nielokalność, jeśli pomiary są wykonane nie na pojedynczej kopii stanu lecz na kilku identycznych kopiach. Zjawisko to nazwano superaktywacją kwantowej nielokalności. Nierówność Svetlichnego wprowadzona została jako narzędzie do badania praw-dziwej nielokalności trójcząstkowej. Łamanie tej nierówności jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia prawdziwej trójcząstkowej nielokalności. Realizowana rozprawa doktorska poświęcona jest przeprowadzeniu analizy aktywacji łamania nierówności Svetlichnego w układach trzycząstkowych. Jest to pierwszy krok w kierunku pokazania superaktywacji prawdziwej trzycząstkowej nielokalności (tak jak jest to możliwe w układach dwucząstkowych). Rozprawa składa się z siedmiu rozdziałów i dodatku. Struktura pracy jest następująca. W rozdziale pierwszym omówione zostało zjawisko nielokalności oraz podstawowe pojęcia wykorzystywane w dalszej części pracy. Rozdział drugi dotyczy omówienia prawdziwej trójcząstkowej nielokalności. Rozdział trzeci i czwarty zawiera omówienie pojęcia aktywacji oraz aktywacji łamania nierówności Svetlichnego. W rozdziale piątym przeprowadzona została analiza numeryczna aktywacji łamania nierówności Svetlichnego. Podane zostały jawne przykłady stanów GHZ, których dwie kopie łamią nierówność Svetlichnego podczas gdy pojedyncza kopia tego stanu nierówności nie łamie. Rozdział szósty dotyczy omówienia zaszumionych stanów GHZ. Pokazano w jaki sposób można ominąć skomplikowaną procedurę numeryczną otrzymując zadowalające wyniki. Dzięki takiemu podejściu możemy opisać zachowanie się dwóch kopii stanów mieszanych. Otrzymane wyniki wspierają tezę, że liczna klasa stanów GHZ aktywuje łamanie nierówności Svetlichnego. Dodatek zawiera wyprowadzenie nierówności CHSH, Mermina oraz Svetlichnego. Wszystkie obliczenia numeryczne zostały wykonane w programie Mathematica. W pracy przeanalizowano również relacje pomiędzy splątaniem a prawdziwą trójcząstkową nielokalnością.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectaktywacjapl_PL
dc.subjectnierówność Svetlichnegopl_PL
dc.subjectNierówność Merminapl_PL
dc.subjectprawdziwa trzycząstkowa nielokalnośćpl_PL
dc.titleSuperaktywacja nierówności Svetlichnego w układach wielocząstkowychpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number68pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanejpl_PL
dc.contributor.authorEmailtkamila20@poczta.onet.plpl_PL
dc.dissertation.directorCaban, Paweł
dc.dissertation.reviewerChruściński, Dariusz
dc.dissertation.reviewerHorodecki, Paweł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska