SPIS TREŚCI

  ARTYKUŁY

 1. Młyny w gminie Uniejów – zarys problematyki historyczno-konserwatorskiej
  Filip Tomaszewski, Bartosz M. Walczak
 2. Dwory i pałace powiatu poddębickiego jako potencjał rozwoju turystyki uzdrowiskowej
  Adriana Barbara Cieślak
 3. Stan zachowania dworku Marii Konopnickiej w Gusinie w kontekście jego potencjalnej rewitalizacji
  Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko
 4. Diagnozowanie potrzeb lokalnych w programie rewitalizacji. Przykład miasta i gminy Uniejów
  Agnieszka Rzeńca, Ewa M. Boryczka, Barbara Skórzak, Katarzyna Plesińska
 5. Uniejów ośrodkiem kultu błogosławionego Bogumiła
  Kazimierz Dąbrowski
 6. Geneza majoratu i stosunki osadnicze w dobrach rodziny Tollów pod Uniejowem
  Monika Cepil, Tomasz Figlus
 7. Piwne ślady w Uniejowie
  Jędrzej Tomasz Kałużny
 8. Pożyczka na budowę domu Franciszka i Jadwigi Gawrońskich w Uniejowie w 1808 roku
  Piotr Szkutnik
 9. Szata roślinna łąk w dolinie Pisi
  Leszek Kucharski, Błażej Chmielecki
 10. Gospodarka łowiecka na obszarach wiejskich w okolicach Uniejowa na przykładzie obwodu nr 51
  Katarzyna Leśniewska-Napierała, Paweł Leśniewski
 11. Zbocze doliny Warty w okolicach Uniejowa
  Elżbieta Kobojek
 12. Dostępność straży pożarnych do miejsc potencjalnych interwencji w powiecie poddębickim
  Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski
 13. ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA

 14. Związek Harcerstwa Polskiego w gminie Uniejów
  Barbara Zwolińska
 15. Kaplica grobowa rodziny Tollów jako przykład prawosławnego dziedzictwa w województwie łódzkim
  Magdalena Zdyb
 16. Rewitalizacja średniowiecznych zabytków Uniejowa w świetle uwarunkowań historycznych oraz założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2011–2015
  Katarzyna Staniek

Recent Submissions

 • Szata roślinna łąk w dolinie Pisi 

  Kucharski, Leszek; Chmielecki, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Meadows constitute more than 50% of the area of the Pisia valley. The flora existing in these meadows consists of about 200 species, of which 150 can be considered as typical of such habitats. The plants include 14 engendered, ...
 • Pożyczka na budowę domu Franciszka i Jadwigi Gawrońskich w Uniejowie w 1808 roku 

  Szkutnik, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Franciszek and Jadwiga Gawrońscy, the citizens of Uniejów, who wanted to build a house near the city market but did not have sufficient funds, decided to take out a loan. Itzig Łęczycki, a Jewish merchant, agreed to lend ...
 • Piwne ślady w Uniejowie 

  Kałużny, Jędrzej Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Beer has for centuries been one of the most popular beverages. Uniejów, due to its strategic location, attracted numerous merchants and traders, and was often visited by clergymen. Therefore there must have been inns in ...
 • Uniejów ośrodkiem kultu błogosławionego Bogumiła 

  Dąbrowski, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  In 1668 in the collegiate church in Uniejów were placed the mortal remains of archbishop of Gniezno, Bogumił. In 1925 the Holy See pronounced him blessed. This article acquaints the readers with the personality and life ...
 • Geneza majoratu i stosunki osadnicze w dobrach rodziny Tollów pod Uniejowem 

  Cepil, Monika; Figlus, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The article presents settlement relations in an entailed estate near Uniejów in the 19th and the beginning of the 20th century. Geo-historical analysis covers the issue of settlement origins and transformations, including ...
 • Diagnozowanie potrzeb lokalnych w programie rewitalizacji. Przykład miasta i gminy Uniejów 

  Rzeńca, Agnieszka; Boryczka, Ewa M.; Skórzak, Barbara; Plesińska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Urban revitalisation is one of the key fields of local authorities’ activities under the 2014–2020 EU Funds. Revitalisation aims an improvement of local communities’ life quality and a creation of local resources through ...
 • Stan zachowania dworku Marii Konopnickiej w Gusinie w kontekście jego potencjalnej rewitalizacji 

  Gorączko, Marcin; Gorączko, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  A great potential in cultural tourism is connected to the places with a significant historical value, for example those connected to the biography of famous people. One of Poland’s greatest poets of XIX/XXth century – Maria ...
 • Dwory i pałace powiatu poddębickiego jako potencjał rozwoju turystyki uzdrowiskowej 

  Cieślak, Adriana Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The development of the spa function in Uniejów has initiated the activation of tourist functions throughout the region. An important role in spa tourism can play mounds, castles and palaces. These are characteristic objects ...
 • Rewitalizacja średniowiecznych zabytków Uniejowa w świetle uwarunkowań historycznych oraz założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2011–2015 

  Staniek, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The article presents results of analyses of the historical, medieval fabric of the city of Uniejów. It first outlines the morphogenetic aspect of the medieval chartered city, and against this background presents, from the ...
 • Związek Harcerstwa Polskiego w gminie Uniejów 

  Zwolińska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Scouting is a social and educational movement, promoting the ideas of helpfulness, self-improvement and fraternity. Scouting activities shape the attitudes and characters of young people. The history of scouting on Polish ...
 • Kaplica grobowa rodziny Tollów jako przykład prawosławnego dziedzictwa w województwie łódzkim 

  Zdyb, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Within the borders of the modern Lodz voivodship we can find traces of multi-religious society. Lodz, which is described as a multicultural city, is the best example of coexisting communities which differ in their religious ...
 • Dostępność straży pożarnych do miejsc potencjalnych interwencji w powiecie poddębickim 

  Borowska-Stefańska, Marta; Wiśniewski, Szymon ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The aim of this article is to fit the location and size (expressed as the number of rescuers) of fire brigades to sites of potential interventions within the Poddębice county. The analysis included distribution within the ...
 • Zbocze doliny Warty w okolicach Uniejowa 

  Kobojek, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Slopes are an important element of a river valley. They determine the specific character of the valley and the attractiveness of its landscape, and influence the type of its development. The Warta valley slopes in the ...
 • Gospodarka łowiecka na obszarach wiejskich w okolicach Uniejowa na przykładzie obwodu nr 51 

  Leśniewska-Napierała, Katarzyna; Leśniewski, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The aim of this study is assessment of game management in a controlled hunting zone in the vicinity of Uniejów (Hunting District No. 51), as well as assessment of changes in the number of game animals populations. The ...
 • Młyny w gminie Uniejów – zarys problematyki historyczno-konserwatorskiej 

  Tomaszewski, Filip; Walczak, Bartosz M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Mills are an essential part of cultural landscape of Uniejów municipality. The article presents available information concerning the history of mills in Uniejów area. It identifies probable location of the mills in the ...