red. Grażyna Zarzycka, Magdalena Karasek

SPIS TREŚCI

  WSTĘP

 1. Nowe wymiary glottodydaktyki: problemy nauczania stylistycznych i specjalistycznych odmian polszczyzny i innych języków oraz kształcenia dzieci i młodzieży
  Magdalena Karasek
 2. NAUCZANIE STYLÓW FUNKCJONALNYCH POLSZCZYZNY

 3. Charakterystyka stylu naukowego i terminów na tle wariantywności języka w kraju i za granicą
  Edyta Pałuszyńska
 4. Rola stylu naukowego i urzędowo-kancelaryjnego na kursie przygotowującym kandydatów do podjęcia studiów w Polsce
  Maria Czempka-Wewióra
 5. Cudzoziemiec w urzędzie. Elementy języka prawa i administracji publicznej w programach nauczania języka polskiego jako obcego
  Samanta Busiło
 6. Leksyka potoczna w podręczniku do nauki języka polskiego jako obcego Polski, krok po kroku (poziom A1) – wybrane zagadnienia w ujęciu statystycznym
  Konrad Kazimierz Szamryk
 7. Czy konstrukcje pytające w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego rejestrują najnowszy uzus polszczyzny potocznej?
  Rafał Maćkowiak
 8. O nauczaniu stylu potocznego na lekcjach języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym
  Justyna Sochacka
 9. Sztuka nawijki, czyli jak uczyć cudzoziemców polskiego slangu młodzieżowego
  Anna Rabczuk
 10. O leksyce nacechowanej stylistycznie w nauczaniu Białorusinów języka polskiego
  Radosław Kaleta
 11. KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE, ZAWODOWE I BIZNESOWE

 12. Język polski w odmianie akademickiej. Propozycja programu kursu adresowanego do studentów zagranicznych przygotowujących się do studiów wyższych w Polsce
  Grażyna Zarzycka
 13. Leksyka w nauczaniu języka specjalistycznego – potrzeby akademickie a potrzeby zawodowe
  Anna Seretny
 14. Sylwetka uczącego się języka polskiego jako obcego dla celów biznesowych. Motywacje, problemy, potrzeby
  Ewa Komorowska
 15. Z problematyki tłumaczenia dokumentacji firmowej w nauczaniu języka bułgarskiego i polskiego jako obcego
  Steliana Aleksandrova
 16. Nauczanie angielskiej frazeologii lotniczej
  Anna Borowska
 17. Słownictwo specjalistyczne w nauczaniu języka słoweńskiego jako obcego na kierunku lingwistyka dla biznesu
  Katarzyna Bednarska
 18. Polszczyzna jako środowisko nauczania matematyki w świetle doświadczeń z pracy nad podręcznikiem dla cudzoziemców
  Grzegorz Rudziński
 19. Move beyond the text
  Urszula Swoboda-Rydz
 20. KSZTAŁCENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

 21. Na przerwie i na lekcji – język specjalistyczny w edukacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym
  Urszula Majcher-Legawiec
 22. Czytanie jako umiejętność kluczowa w nauce języka poprzez treść u dzieci dwujęzycznych
  Agnieszka Rabiej
 23. RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 24. Seria podręczników do nauki specjalistycznego języka polskiego jako obcego pod red. Urszuli Sajkowskiej pt.: Edukacja – Praca – Integracja, Fundacja Języków Obcych Linguae Mundi, Warszawa 2014, w skład której wchodzą: 1. Agnieszka Wiśniewska, Anna Kokot, Marzena Jasnos, Samanta Busiło, Chcę pracować w Polsce, ss. 69 + nagrania na płycie CD; 2. Agnieszka Wiśniewska, Anna Mijas, Anna Kokot, Marzena Jasnos, Wybieram gastronomię, ss. 104 oraz nagrania na płycie CD; 3. Agnieszka Wiśniewska, Anna Mijas, Opiekuję się osobą starszą, ss. 100 oraz nagrania na płycie CD, ss. 100.
  Grażyna Zarzycka
 25. Tamara Czerkies, Bliżej tekstów, Wydawnictwo Hankuk Univeristy of Foreign Studies, Seul 2016, ss. 270
  Iwona Janowska
 26. Michalina Biernacka, Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 239
  Beata Grochala
 27. Sprawozdanie z przebiegu państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego organizowanych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
  Iwona Dembowska-Wosik

Recent Submissions

View more