CONTENT

 1. Wstęp
  Maciej Urbaniak
 2. Czynniki wpływające na implementację oraz zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie na skutek wdrożenia rachunku kosztów działań
  Tomasz Wnuk-Pel
 3. Wykorzystanie wartości godziwej do wyceny bilansowej nieruchomości inwestycyjnych przez spółki giełdowe w Polsce
  Maciej Frendzel
 4. Struktury własnościowe polskich spółek publicznych a efektywność ich kapitału intelektualnego
  Leszek Bohdanowicz, Grzegorz Urbanek
 5. Dylematy oceny opłacalności konsolidacji kapitałowej banków
  Jakub Marszałek
 6. Koncepcja grup strategicznych - w stronę dynamicznych modeli konkurowania (przegląd badań światowych)
  Zbigniew Matyjas
 7. Szacunek premii za ryzyko dla Polski - próba empirycznej weryfikacji premii ex post i ex ante
  Paweł Sekuła
 8. Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania metropolitan governance
  Justyna Danielewicz, Maciej Turała
 9. Determinanty decyzji lokalizacyjnych centrów logistycznych na poziomie regionalnym
  Jan Kaźmierski
 10. Krzywe cyklu życia wybranych rodzajów produktów bankowych - wyniki badań
  Wioletta Krawiec
 11. Bezpieczeństwo w sieci dostaw
  GraŜyna Wieteska
 12. Odpowiedzialność społeczna w globalnych łańcuchach dostaw na przykładzie certyfikacji FairTrade
  Agata Rudnicka
 13. Modele oceny dojrzałości procesów
  Tomasz Bartosz Kalinowski
 14. Uwarunkowania związane z kształtowaniem relacji z klientami i dostawcami na rynku B2B
  Maciej Urbaniak

Recent Submissions