CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Stanisław Wieteska
 2. Świadczenia z tytułu zadośćuczynienia dla poszkodowanych w wypadkach drogowych
  Anna Celczyńska
 3. Przegląd definicji banku stanowiącego aktywny kanał dystrybucji produktów ubezpieczeniowych
  Iwona D. Czechowska
 4. Poziom świadomości emerytalnej a rozwój pracowniczych programów emerytalnych
  Aldona Klimkiewicz
 5. Wykorzystanie ubezpieczeń w redukcji ryzyka operacyjnego banków
  Monika Marcinkowska
 6. Gwarancje prawa do realnej wartości świadczeń w systemie zabezpieczenia społecznego
  Arleta Nerka
 7. Kategorie powiązane z windykacją zakładów ubezpieczeń, ujęte w zagregowanych bilansach za lata 2001-2009
  Maciej Rapkiewicz
 8. Znaczenie komunikacji pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem w budowaniu lojalności klientów zakładów ubezpieczeń na życie
  Kinga Stęplewska
 9. Wpływ typu rozkładu wielkości szkód na wartość składki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC
  Anna Szymańska
 10. Ryzyko występowania przymrozków w polskiej strefie klimatycznej
  Stanisław Wieteska
 11. Formy pomocy państwa dla poszkodowanych przez żywioł na przykładzie powodzi 2010
  Beata Wieteska-Rosiak
 12. Efektywność inwestycyjna OFE w świetle teorii portfela
  Artur Zimny

Recent Submissions