SPIS TREŚCI

1. Wstęp
MAGDALENA PRZYBYSZ-STAWSKA

ARTYKUŁY

2. Zapiski w dawnych księgach inwentarzowych zakonu krzyżackiego m. in. o zasobach arsenałów i innych magazynów na zamkach krzyżackich na granicy prusko-mazowieckiej od XIV do XVI w.
JOANNA ELŻBIETA ŚLICZYŃSKA
3. Książka w życiu arcybiskupa Wincentego Teofila Chościak-Popiela (1825–1912)
BERNARDETA IWAŃSKA-CIEŚLIK
4. Aspekty psychologiczne i zarządcze w procesie oceniania i kształtowania wizerunku bibliotekarzy
MAJA WOJCIECHOWSKA
5. Działalność państwowych wyższych szkół zawodowych na rzecz promocji regionu ze szczególnym uwzględnieniem roli biblioteki i wydawnictwa uczelnianego
MAŁGORZATA BAŃKOWSKA
6. Miejski Ośrodek Medialny Aarhus (Dokk1) – biblioteką roku 2016
ZDZISŁAW KROPIDŁOWSKI
7. Popularność „Kroniki Miasta Łodzi” poza Polską w 2015 roku. Aspekt pragmatyczny i poznawczy
JOANNA MIKOSZ

RECENZJE

8. Tomasz R. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Warszawa: Editions Spotkania, 2016, 223 ss.
MAŁGORZATA BAŃKOWSKA
9. Wśród starych druków i rękopisów przez ponad 40 lat: Kazimierz Rulka, Wokół słowa drukowanego i pisanego, Miłkowice: nakł. aut., 2016, 326 ss.
BERNARDETA IWAŃSKA-CIEŚLIK

WSPOMNIENIE

10. Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Potkowskim (1934–2017)
ANDRZEJ WAŁKÓWSKI

SPRAWOZDANIA

11. Konferencja „Archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich” (Warszawa, 1–2 grudnia 2016 r.)
BOGUMIŁA CELER
12. V Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów (Kraków, 4–5 kwietnia 2017 r.)
ANDRZEJ WAŁKÓWSKI
13. Konferencja naukowo-dydaktyczna „Komunikacja w bibliotece” (Łódź, 19 maja 2017 r.)
GRZEGORZ CZAPNIK
14. Dzień Doktoranta Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, 22 maja 2017 r.)
AGNIESZKA GOSZCZYŃSKA
15. Konferencja Naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego „Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką” (Łódź, 6–8 czerwca 2017 r.)
JUSTYNA JERZYK-WOJTECKA
16. Zjazd Koalicji Otwartej Edukacji (Jabłonna, 8–9 sierpnia 2017 r.)
LIDIA MIKOŁAJUK
17. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji IFLA (Wrocław, 19–25 sierpnia 2017 r.)
JOANNA PAWLICZAK
18. „Biblioteka wczoraj i… jutro. W setną rocznicę powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1917–2017)” (Łódź, 27 września 2017 r.)
DOROTA TARNOWSKA
19. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Książka w mediach, media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12–13 października 2017 r.)
RENATA MALESA

Recent Submissions