Show simple item record

dc.contributor.authorMatczak, Andrzej
dc.date.accessioned2018-04-03T13:50:48Z
dc.date.available2018-04-03T13:50:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24436
dc.description.abstractCelem autora artykułu jest identyfikacja zmian zachodzących w liczbie, kierunku, tempie, intensywności, strukturze i pojemności hoteli w Polsce w latach 1990–2015 według ich kategorii i województw oraz wpływu atrakcyjności turystycznej i wskaźników rozwoju gospodarczego (produktu krajowego brutto, nakładów inwestycyjnych ogółem, wartości środków trwałych brutto) na zmiany w liczbie pokoi hotelowych. Oparto ją na ogólnodostępnych materiałach pochodzących z Bazy Danych Lokalnych (BDL) Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz z branżowych roczników statystycznych turystyki. W artykule wykorzystano metody analizy indeksowej, wskaźniki podobieństwa i odmienności strukturalnej, rachunku korelacji i prezentacji graficznej (wykresy, mapy). W latach 1990–2015 nastąpił w Polsce dynamiczny wzrost liczby i pojemności hoteli (4,5-krotny), zwłaszcza w segmencie wyższych (hotele 5* i 4*) i średnich (3*) kategorii. Wzrost ten był znacząco zróżnicowany regionalnie, w wysokim stopniu uwarunkowany atrakcyjnością turystyczną oraz ogólnym rozwojem społeczno-gospodarczym województw.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.subjecthotelepl_PL
dc.subjectzmianypl_PL
dc.subjectzróżnicowanie regionalnepl_PL
dc.subjectuwarunkowania zmianpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleZmiany w liczbie i pojemności hoteli w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[77]-87
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl.pl_PL
dc.referencesFULARSKI M., 1935, Zagadnienia ruchu turystycznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKNOWLES T., EGAN D., 2001, Recession and its Implications for the International Hotel Industry, „Travel and Tourism Analyst”, 6, s. 59–76.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2001, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKRAŚ J., 2012, Usługi hotelarskie w Polsce – dawniej i dziś, „Saeculum Christianum”, 19/2, s. 213–225.pl_PL
dc.referencesŁAZAREK R., 2004, Hotelarstwo w Polsce na tle hotelarstwa europejskiego, [w:] J. Merski, C. Witkowski (red.), Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 7–25.pl_PL
dc.referencesMILEWSKA M., WŁODARCZYK B., 2015, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNAPIERAŁA T., 2013, Charakterystyka rozmieszczenia hoteli sieciowych w Polsce, [w:] R.K. Borówka, A. Credo, I. Kavetskyy (red.), Współczesne problemy badań geograficznych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk o Ziemi, Szczecin, s. 187–196.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny, lata 1960–1997, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny RP, lata 1998–2016, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesROGACKI H., 2009, Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu przestrzennym, „Folia Turistica”, 21, s. 203–220.pl_PL
dc.referencesRUNGE J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – element metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesSEMERLING A., 2016, Kierunki inwestycji i źródeł finansowania na rynku hotelarskim w Polsce, „Współczesna Gospodarka. Contemporary Economy. Electronic Scientific Journal”, 7, 2, s. 131–144, www.wspolczesnagospodarka.pl.pl_PL
dc.referencesTURKOWSKI M., 1993, Hotelarstwo. Elementy marketingu, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTURKOWSKI M., 1997, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurystyka w ..., Roczniki 1999–2015, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurystyka w 2014 r., 2015, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurystyka w 2015r., 2016, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWAWRZYNIAK S., 1975, Rozwój turystycznej bazy noclegowej w Polsce, [w:] Problemy turystyki zagranicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesWITKOWSKI C., 2007, Aktywność międzynarodowych systemów hotelowych na polskim rynku, Wyd. AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWOJDACKI K., 2015, Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce – analiza statystyczna, „Folia Turistica”, 35, s. 115–140.pl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej.matczak@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.27.2.07
dc.relation.volume27pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record