SPIS TREŚCI

1. Od Redakcji
EWA SADZIŃSKA, ALEKSANDRA SZYMAŃSKA
2. W kręgu „cyklu Felicyjskiego” – oda pochwalna Dymitra Iwanowicza Chwostowa pt. Polskiej Felicy
ANNA WARDA
3. Z rozważań o rosyjsko-francuskim dialogu kulturowym XVIII wieku
JOLANTA KAZIMIERCZYK-KUNCER
4. Громкоголосый граф
АНДРЕЙ КУНАРЕВ
5. Неизвестное стихотворение Геннадия Шпаликова
АНАТОЛИЙ КУЛАГИН
6. Художественные функции образа матери в творчестве Михаила Булгакова (на примере избранных произведений)
TATIANA STEPNOWSKA
7. Биография и орнаментализм в постмодернистском романе о Достоевском (Лето в Бадене Л. Цыпкина)
TÜNDE SZABÓ
8. Советская поэзия в 1926 году в зеркале анкетирования писателей и читателей
МИХАИЛ ПАВЛОВЕЦ
9. Национальное сознание переводчика и эмоции читателя (на материале Огнем и мечом Генрика Сенкевича)
IRYNA HRYHORIEVA
10. Barwy dziecięcej wyobraźni, czyli o znaczeniu obrazowości w percepcji dziecięcej (na podstawie przekładu wiersza Тараканище Kornieja Czukowskiego na język polski)
EDYTA MANASTERSKA-WIĄCEK
11. Проблемы перевода обсценных явлений цикла Москва кабацкая Сергея Есенина на польский язык
KAJA BORKOWSKA
12. Интертексты в дидактике перевода (пример юмористического произведения)
MARTA KAŹMIERCZAK
13. Перевод адаптированных русских народных сказок – из опыта работы со студентами
EŁONA CURKAN-DRÓŻKA

SPRAWOZDANIE

14. О конференции Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения
ВИКТОРИЯ МАЛКИНА

Recent Submissions