SPIS TREŚCI

1. Słowo wstępne
JAROSŁAW KITA, MAGDALENA POGOŃSKA-POL)
2. Przez wąwozy i lasy. Armia bizantyńska wobec trudno dostępnych obszarów w świetle IX konstytucji Taktyk Leona VI Mądrego
KIRIŁ MARINOW
3. Logistyka zaopatrzenia, przygotowania militarne i podział łupów na Półwyspie Iberyjskim w XIII wieku (na podstawie regulacji prawnych zawartych w kodeksie Siete Partidas oraz przykładów zaczerpniętych z kampanii militarnych)
ANDRZEJ NIEWIŃSKI
4. Z kasztelu do obozu wojennego. Konno, zbrojnie i z dobrze zaopatrzonym wozem
JAN SZYMCZAK
5. „Suchą stopą” czy „skacząc w fale”. Przekraczanie rzek przez wojska polskie od XI do początku XVI wieku
TADEUSZ GRABARCZYK
6. Sprzęt taborowy (wozy) w przemieszczeniu armii zaciężnej w Polsce ostatnich Jagiellonów
ALEKSANDER BOŁDYREW
7. Miejskie wozy wojenne z ziem łęczyckiej i sieradzkiej w składzie armii Królestwa Polskiego w XVI–XVII wieku
JĘDRZEJ TOMASZ KAŁUŻNY
8. Strażnicy koronny i wojskowy w dobie Jana Sobieskiego (1667–1696). Kilka uwag o osobach odpowiedzialnych za organizowanie przemarszów armii koronnej
ZBIGNIEW HUNDERT
9. Translokacja eskadronu majora von Granera (4. pułk huzarów ks. Eugena von Württemberg) z Bolesławca do Radomska (1804)
ZDZISŁAW WŁODARCZYK
10. Przemieszczanie się partii powstańczych podczas powstania styczniowego
JAROSŁAW KITA
11. Ewakuacja Koleją Transsyberyjską 5. Dywizji Strzelców Polskich. Walki odwrotowe (1919–1920) i kapitulacja dywizji
DARIUSZ RADZIWIŁŁOWICZ
12. Służba samochodowa Wojska Polskiego w latach trzydziestych XX wieku
WITOLD JARNO
13. Abisyńskie i hiszpańskie obserwacje Oddziału II SGWP w zakresie mobilności i zaopatrzenia wojsk na polu walki 1935–1939
ROBERT MAJZNER
14. Kanał do zdobycia – egipskie założenia przeprawy przez Kanał Sueski w przededniu wojny październikowej z 1973 roku
MAGDALENA POGOŃSKA-POL
15. Rola i zadania oddziału gospodarczego w zabezpieczeniu materiałowym polskich kontyngentów wojskowych realizujących zadania poza granicami kraju
MAREK BRYLEW
16. Pokonanie przeszkody wodnej pod wodą przez pododdziały czołgów – aspekt taktyczny
JACEK LASOTA

Recent Submissions